Induló Képzések

A 2015–2016-os tanévben induló képzések

 

négy évfolyamos képzés (két osztály)

 

1. általános tantervű, emelt óraszámú angol

tagozatkód: 01

második idegen nyelv: francia, latin, német vagy olasz (a felvett diákok érdeklődésétől függően)

 

Az osztály emelt óraszámban első idegen nyelvként angolt tanul (nem kezdő szinten). Az általános kerettantervre épülő képzés során a 11. évfolyamtól a kötelező érettségi tárgyak mellett emelt szintű képzés biztosítása fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakból.

 

2. a) általános tantervű, emelt óraszámú német

tagozatkód: 02

második idegen nyelv: angol, francia, latin vagy olasz (a felvett diákok érdeklődésétől függően)

 

A csoport emelt óraszámban első idegen nyelvként németet tanul (nem kezdő szinten). Az általános kerettantervre épülő képzés során a 11. évfolyamtól a kötelező érettségi tárgyak mellett emelt szintű képzés biztosítása fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyakból.

 

2. b) emelt szintű biológia

tagozatkód: 03

első idegen nyelv: angol (nem kezdő szinten)

második idegen nyelv: latin

 

A tanulócsoport négy éven át magas óraszámban, emelt szinten tanulja a biológia tantárgyat. A tanórák kiegészülnek terepgyakorlatokkal és laboratóriumi foglalkozásokkal, s szintén magasabb szinten oktatjuk a kémiát, a környezetvédelmet. A képzés célja, hogy diákjaink nagyobb biológiai tájékozottságra tegyenek szert és elsajátítsák a környezetet védő gondolkozásmódot, ami illeszkedik az intézmény ökoiskola jellegéhez.

 

hat évfolyamos képzés (egy osztály)

 

1. a) emelt szintű matematika

tagozatkód: 04

első idegen nyelv: angol (nem kezdő szinten)

választható második idegen nyelv: francia, német vagy olasz

 

Az erre a képzésre járó tanulók hat éven keresztül heti öt órában tanulják a matematikát emelt szinten, melynek középpontjába a problémamegoldó gondolkodás kerül. Első idegen nyelvként az angolt tanítjuk, a második idegen nyelvet a kilencedik évfolyamon kezdik diákjaink tanulni.

 

1. b) emelt szintű magyar (nyelvi-kommunikációs)

tagozatkód: 05

első idegen nyelv: angol (nem kezdő szinten)

választható második idegen nyelv: francia, német vagy olasz

 

Kommunikációs ismeretekkel bővített emelt szintű magyar nyelv- és irodalomoktatás. Ez a képzési forma klasszikus alapozással segíti az idegen nyelvek hatékonyabb oktatását és fejleszti a kommunikációs készséget. Első idegen nyelvként az angolt tanítjuk, a második idegen nyelvet a kilencedik évfolyamon kezdik diákjaink tanulni.