Ebédmegrendelés

Tisztelt Szülők,

Iskolánkban lehetővé válik, hogy a gyermekek étkezésének befizetését Önök már ne csak készpénzzel, hanem csoportos beszedési megbízással is teljesíthessék. Ezt csak lehetőségként ajánljuk fel, a készpénzes befizetés továbbra is érvényben marad.

A csoportos beszedési megbízás olyan felhatalmazás saját bankjuk felé, mely alapján az iskola havonta leemelheti gyermekük étkezésének ellenértékét az Önök bankszámlájáról.

A fizetés minden esetben számla ellenében történik, amit e-mailen elküldünk az érintett szülőnek. Az e-mail cím, amelyről a számlát küldjük: bmrgrendszergazda@gmail.com. Ezt a címet rövidesen megváltoztatjuk, amiről értesítést küldünk majd. Kérjük, erre a címre választ, vagy egyéb levelet ne küldjenek, mert ezt a fiókot levelezésre nem használjuk.

A csoportos beszedési megbízáshoz szükséges nyomtatványok a gazdasági irodában átvehetők, ezek nélkül önállóan a banki felhatalmazást megtenni nem lehet.

A nyomtatványok kitöltése után a felhatalmazást el kell juttatniuk saját számlavezető bankjuknak. A felhatalmazást követően a bank értesíti az iskolát, hogy a meghatalmazást elfogadta. Az iskola értesíti Önöket, hogy az átutalási kapcsolat létrejött, ettől a pillanattól kezdve lehetséges így teljesíteni az ebéd befizetését.

A csoportos beszedési megbízással kapcsolatos egyéb, fontos tudnivalók az alábbiak:

  • Aki így egyenlíti ki az étkezési díjat, annak is MINDEN HÓNAPBAN előre JELEZNIE KELL A GYERMEK(EK) ÉTKEZÉSI IGÉNYÉT. Tehát nem rögzítünk étkezési igényt automatikusan senkinek, csak azért, mert ezt a fizetési módot választotta

  • Az étkezési igényeket személyesen a pénztárban, és e-mailen (ebedmegrendeles@bmrg.hu) is meg lehet adni. E-mailben leadott rendelésnél kérjük megadni a gyermek nevét, osztályát valamint az igényelt (gyermek által igénybe vehető) étkezés típusát, és annak dátumát

  • Az étkezési igényeket csoportos beszedés esetén legkésőbb a tárgyhót megelőző hónap utolsó tanítási napján meg kell adni. Amennyiben ezt elszalasztják, úgy automatikusan a tárgyhónapban már csak készpénzzel lehet az étkezés díját kifizetni. A banki terhelés napja minden hónap 10-e (munkaszüneti nap esetén a következő munkanap), így a fizetés csak akkor sikeres, ha ezen a napon az étkezési díj ellenértéke a számlán van.

  • A tárgyhónapra esedékes összeg már tartalmazza az előző időszak módosításait. (lemondás, pótigény)

  • Amennyiben a terhelés összegével a szülő nem ért egyet, azt a gazdasági iroda felé kérjük jelezni

  • Amennyiben a fizetés sikertelen, akkor azt azonnal jelezzük a szülő felé, így ezt követően készpénzzel kell kiegyenlíteni az étkezési díjat az adott hónapra, különben az étkezési igényt töröljük

  • Három sikertelen beszedési megbízást követően nem tudjuk ennek a fizetési módnak a lehetőségét biztosítani

  • Tanév végén nem szükséges a banki meghatalmazást megszüntetni, ha a következő tanévben is élnének ezzel a fizetési lehetőséggel.

 

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban további kérdésük merülne fel, kérem keressenek bizalommal.

Budapest, 2015.10.13

Trippon László