Öko- és Egészségnap

Mozgalmas, érdekes, kreatív nap volt a Baár-Madas életében az idei Öko-és Egészségnap.

Az Öko-program előadásokból és projetmunkából állt.  Tanulóink a Szent István Egyetem hallgatói által tartott előadásokon hallhattak az újrahasznosítás, a fenntarthatóság, a biokörnyezet és a zöldfelületek fontosságáról, megismerkedhettek a „fa érték” fogalmával, a jelenlegi csatornázási rendszer hibáival, azok lehetséges megoldásaival, illetve egy érdekes kutatással, mely szerint kisebb településeken a lovaskocsival végzett hulladékgyűjtés sokkal kifizetődőbb, mint a kukásautók használata.

Az ökoprogramhoz tartozó feladat a biosarkok elkészítése volt. Sokszínű, kreatív, ötletes megoldások születtek, több osztályban továbbgondolva a feladatot, készültek plakátok, illetve kiselőadások is. Az osztályok többségében várakozáson felüli megoldások születtek, három osztály projektmunkája pedig még ezek közül is kiemelkedett. Gratulálunk a remek ötletekhez!

 

Kapcsolódva az éppen zajló téli olimpiához, az egészségnapi programrész témája a sport volt. Szent-Györgyi Albert Nobel díjas magyar orvos gondolata köré szerveződtek a programok: „A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre és mindenekelőtt a fair play, a nemes küzdelem szabályaira.”

A sport fontos egészségmegőrző, fizikális és pszichés hatásain kívül hangsúlyoztuk a sport személyiségfejlesztő, közösség- és jellemformáló, illetve hazafiasságra nevelő hatásait is. Kortárs előadó érkezett a hetedik, nyolcadik évfolyamosokhoz a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületétől, a nagyobbak pedig a Magyar Tudományos Akadémia Doktora Pucsok József professzor úr „A teljesítményfokozás lehetőségei” című előadását hallgathatták meg.

Kicsit kilógott a sorból, de mindenképpen fontos programrész volt, hogy a kilencedikes osztályok idén is drogprevenciós foglalkozáson vettek részt Németh Sándor (Bethesda Kórház) vezetésével.

Az egészségnapi programrészhez is tartozott feladat. Az épület több pontján elhelyezett – a kitartásról, akaraterőről, küzdeni tudásról szóló – több, mint 40 idézetből kellett minden osztálynak egy olyat kiválasztania, mellyel közösségként azonosulni tudnak, illetve úgy gondolják, az az üzenet, melyet a kiválasztott idézet közvetít, felhasználható mindennapjaikban akár az iskolában a tanuláshoz, akár az élet egyéb területein.

Néhány kiválasztott idézet:

"Adni jobb, mint kapni. Ezt minden ökölvívó tudja." (Feleki László - sportújságíró)

"A szótár az egyetlen hely, ahol az eredmény megelőzi a munkát."
( Vince Lombardi – amerikai futball edző)

"Ne azt nézd, hogy nem lehet, hanem azt, hogy lehet." (Csábi Bettina - világbajnok ökölvívó, jogász)

„ A versengés mindennek a szülőapja” (Cholnoky Viktor - író, újságíró, műfordító)

"Az aranyérem csodálatos dolog, de ha nélküle nem érsz eleget, akkor vele sem." (Jég veled c. film)

„A futballban a „ha” nem játszik” (Puskás Ferenc – a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett olimpiai arany- és világbajnoki ezüstérmes labdarúgó)

„Tudnod kell, hogy sok-sok vázlat után születik meg a remekmű. Ne add fel! Egy életed van, egyetlen dobás. Nem érdemes kishitűen, félszegen, egy helyben topogni, vagy duzzogva félre ülni. Tudj kacagni saját kudarcaidon és kezdd elölről." (Böjte Csaba – ferences rendi szerzetes)