Az elkülönítés szabályai

Otthoni elkülönítés
Tünetmentes családtagok
Újonnan megbetegedő családtag
Alkalomszerű szoros kontakt
Bizonytalan tünetek