Felvételi eljárás

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

OM azonosító: 035305
Feladatellátási hely kódja: 001

A felvételi eljárás

A felvételi vizsgák rendjét és a jelentkezés módját minden évben a tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet határozza meg. Ennek függvényében állapítjuk meg saját vizsgarendünket, betartva a 20/2012. EMMI rendelet 27.§ (2) bekezdését.
 

A felvételi vizsga menete

A négy évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az egységes központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi és matematikai (alapvetően kompetenciát mérő) feladatsorokat kell megoldaniuk.
A szóbeli meghallgatásra történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredményének és az általános iskolai osztályzatoknak az ismeretében határozzuk meg.
A szóbeli vizsgán olvasási-szövegértési képességeket, magyar nyelvi és irodalmi, természettudományos, valamint hittanbéli, bibliaismereti tájékozottságot vizsgálunk. A témák az általános iskolai kerettantervi alapkövetelményekhez kapcsolódnak. A témakörök megtalálhatók az iskola honlapján.

 

A hat évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az egységes, központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi és matematikai (alapvetően kompetenciát mérő) feladatsorokat kell megoldaniuk.
A szóbeli meghallgatásra történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredményének és az általános iskolai osztályzatoknak az ismeretében határozzuk meg.
A szóbeli meghallgatáson olvasási-szövegértési képességeket, magyar nyelvi és irodalmi, illetve matematikai ismereteket, valamint hittanbéli, bibliaismereti tájékozottságot vizsgálunk. A témakörök megtalálhatók az iskola honlapján.

 

A felvételi sorrend kialakítása

A felvételizők teljesítményét pontozással értékeljük, és az így kialakított sorrend alapján hozzuk meg a döntésünket. Pontegyenlőség esetén a központi felvételi szabályoknak megfelelően a halmozottan hátrányos helyzetű, majd a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően a református vallású, majd azt a tanulót részesítjük előnyben, akinek testvére az intézménybe jár vagy járt.

A felvételi eljárás során az Nkt 51. §-ának (5) bekezdése szerint biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályok érvényesülését (például hosszabb felkészülési időt biztosítunk, segédeszköz használatát tesszük lehetővé, mentesítünk egyes írásbeli vizsgarészek értékelése alól).

A Baár-Madas általános iskolájának tanulói az érvényes jogszabályoknak és a pedagógiai programnak megfelelően az általános képzési formákra (angol, német tagozat) vizsga nélkül kerülhetnek be, a négy évfolyamos biológia tagozatos csoportnál és a hat évfolyamos képzések esetében ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint más iskolából jelentkezőkre.

 

négy évfolyamos képzés

A négy évfolyamos képzésre jelentkezőknél az elérhető maximális pontszám –tagozatonként változó összetevőkkel – 350.

 

angol, német tagozat (0001, 0002)

- általános iskolai 6., 7. év végi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) és 7. év végi eredmények (fizika, kémia, földrajz közül kettő) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- a szóbeli meghallgatás (magyar: 25 pont, természettudományok: 25 pont,

hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

 

biológia tagozat (0003)

- általános iskolai 6., 7. év végi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom,

történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) és 7. év végi eredmények (fizika,

kémia, földrajz közül kettő) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- a szóbeli meghallgatás (biológia-kémia: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont)

eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

 

hat évfolyamos képzés

A hat évfolyamos képzésre jelentkezőknél elérhető maximális pontszám –tagozatonként változó összetevőkkel– 350.

 

matematika tagozat (0004)

- általános iskolai 4., 5. év végi és 6. első félévi eredmények (magyar nyelv,

magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye háromszoros szorzóval:

150 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye:

50 pont

- a szóbeli meghallgatás (matematika: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont)

eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

magyar (nyelvi-kommunikációs) tagozat (0005)

- általános iskolai 4., 5. év végi és 6. első félévi eredmények (magyar nyelv,

magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye:

50 pont

- egységes központi magyar írásbeli eredménye háromszoros szorzóval:

150 pont

- a szóbeli meghallgatás (magyar nyelv és irodalom: 50 pont,

hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

 

Értesítés a vizsga eredményéről:

Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola épületében –az igazgatói hirdetőn–  és az intézmény honlapján tesszük közzé. Minden jelentkező értesítést kap vizsgaeredményéről. Határozatunkat a felvételi eljárás általános szabályainak megfelelően postázzuk.

 

 

Határidők, fontos dátumok

 

négy évfolyamosok

Tanulói jelentkezési lap leadása a központi

írásbeli vizsgára:                                                         2017. december 8., Baár–Madas

Bemutatkozó lap, lelkészi ajánlás leadása:                   2017. december 8., Baár–Madas  (később is leadható)

Központi írásbeli felvételi vizsga:                                   2018. január 20., 10.00 óra, Baár–Madas
Ha a jelentkező a központi írásbeli vizsgán nem tud résztvenni, kérjük, hogy ezt legkésőbb a vizsga napján jelezze a titkárságon. Az orvosi igazolást a pótfelvételi vizsgára (2018. január 25. 14.00 óra) hozza magával.

Jelentkezési lap benyújtása:                                        2018. február 19., saját iskola

Tanulói adatlap elküldése:                                            2018. február 19., 9001 Győr, Pf. 694.

Szóbeli felvételi vizsga:                                                2018. február 26.– március 2. között, Baár–Madas

 

hat évfolyamosok

Tanulói jelentkezési lap leadása a központi

írásbeli vizsgára:                                                          2017. december 8., Baár–Madas

Bemutatkozó lap, lelkészi ajánlás leadása:                    2017. december 8., Baár–Madas (később is leadható)

Központi írásbeli felvételi vizsga:                                    2018. január 20., 10.00 óra, Baár–Madas
Ha a jelentkező a központi írásbeli vizsgán nem tud résztvenni, kérjük, hogy ezt legkésőbb a vizsga napján jelezze a titkárságon. Az orvosi igazolást a pótfelvételi vizsgára (2018. január 25. 14.00 óra) hozza magával.

Jelentkezési lap benyújtása:                                         2018. február 19., saját iskola vagy Baár–Madas

Tanulói adatlap elküldése:                                             2018. február 19., 9001 Győr, Pf. 694.

Szóbeli felvételi vizsga:                                                 2018. február 22 - 24. között, Baár–Madas

 

Az egyéni jelentkezéshez szükséges Tanulói adatlap és Jelentkezési lap(ok) előállításával kapcsolatban az alábbi linken tájékozódhatnak: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2017_2018beiskolazas/egyeni_jelentkezes_menete_2017_2018

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve az Oktatási Hivatalba.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az idei tanévtől a kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.