Előkészítő órák

A Határtalanul! program kiírásának megfelelően a nagyberegi utazás előtt két felkészítő órát is szerveztünk a cserekapcsolatban részt vevő Baár-Madasos diákoknak. Kicsit megismerték egymást is a tanulók, mert négy különböző évfolyamról is jelentkeztek a cserekapcsolatra. A leglelkesebbek és a leggyorsabban jelentkezők a 10.évfolyamos diákok voltak, ők adják az utazó csoport kétharmadát. Ebben a tanévben olyan nagy volt az érdeklődés a cserekapcsolat iránt, hogy gyorsan betelt a keret, és nagy sajnálatunkra több tanuló is lemaradt az utazásról, vissza kellett utasítanunk a jelentkezésüket.

Az előkészítő órákon Felső Tímea tanárnő beszélt a Nagyberegi Református Líceumról, a korábbi utazások tapasztalatairól, illetve ismertette a Határtalanul! programot és az ezzel kapcsolatos teendőket. Sok szó esett a közösen elvégzendő feladatokról is, az együttműködés részleteiről és az utazások alatt tanúsítandó viselkedési normákról.

Németh Pálné Vecseri Gabriella tanárnő mesélt és képekkel illusztrálta Kárpátalja földrajzát és élővilágát. Dr. Grynaeus András tanár úr beszélt Kárpátalja történelméről, a trianoni döntés következményeiről, az ott élő magyarság jelenlegi helyzetéről és a velük élő etnikumokról.