Napközi

Információk a délutáni foglalkozás rendjéről.

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a köznevelésről szóló (2011. évi CXC.) törvény alapján 2013. szeptember 1-jétől valamennyi általános iskolában 16 óráig - igény szerint tovább is - foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet kell biztosítani (27.§ (2) bekezdés) és a tanulóknak a 16 óráig szervezett foglalkozásokon kötelessége részt venni (46.§ (1) bekezdés a) pont). Az egyéb foglalkozás lehet napközi (alsó tagozat) vagy tanulószoba (felső tagozat). Ezek a szabályok az általános iskola minden évfolyamára vonatkoznak, tehát 1.-től 8. osztályig érvényesek.

Az intézmény igazgatójának módjában áll felmentést adnia a foglalkozásokon való részvétel alól (Nkt. 55.§ (1) bekezdés). A szülő /gondviselő írásban benyújtott kérésére az igazgató mérlegelési jogkörben dönt a kérés elutasításról vagy engedélyezésről; a döntésről az iskola a szülőt szintén írásban értesíti.

Mivel tehát az általános iskolában kötelező a részvétel a délutáni foglalkozáson, az írásban megkapott felmentési határozat nélkül a délutáni távollét éppúgy igazolatlan mulasztásnak számít, mintha a diák a tanítási óráról hiányozna.

 

Összegezve:

- A napközis és tanulószobai foglalkozásokat 16:30 óráig tartjuk.

- Ügyelet 17:00 óráig lesz.

- Aki nem szeretné, hogy gyermeke a kötelező délutáni foglalkozás teljes idejére (16:00 óráig) mindennap automatikusan napközis/tanulószobás legyen, az legyen szíves a csatolt nyomtatványt kitölteni és visszaküldeni.

- Az a gyerek tehát, akinek a szülei nem küldik vissza a kérvényt, 16:00 óráig napközisnek/tanulószobásnak számít, előbb nem engedhetjük haza vagy különórára.

Természetesen ilyen engedély birtokában is járhat a gyerek az eddig megszokott módon továbbra is a napközibe/tanulószobára csak ilyen engedély birtokában a szülő a kötelezőtől eltérő időbeosztást határozhat meg. A kötelezőtől eltérő időbeosztás meghatározásához szükséges szokásos táblázatot (melyik napon, mikor, kivel megy haza, különórára stb. a gyerek) az első tanítási napon hazaküldjük a gyerekekkel.

 

A napközivel, tanulószobával kapcsolatos kérdések esetén állunk rendelkezésre a 212 14 94/122-es telefonszámon.