Tudnivalók a külföldi tanulmányok alatt szerzett osztályzatok elismerésével kapcsolatban

  • A tanulói jogviszony szüneteltetését a külföldi iskola befogadó nyilatkozatával együtt legkésőbb augusztus 31-ig kérvényezi a szülő az igazgatónál.
  • Továbbá kérvényeznie kell az igazgatónál a külföldön szerzett osztályzatok beszámítását és különbözeti vizsga letételét abban az esetben, ha nem akar egy tanévet a képzésünkből elveszíteni.
  • A külföldön tanult tantárgyakról az iskolát értesíteni kell legkésőbb október 31-ig, hogy a tanuló vizsgáit megszervezhessük. Az iskola, különbözeti vizsga letételét kéri magyar nyelv, magyar irodalom és történelem tantárgyakból, továbbá kérheti a kötelező érettségi tárgyakból, illetve azon szaktárgyakból, amelyekből a tanuló érettségi vizsgát tehet. Az iskola a vizsgaidőszak megkezdése előtt legalább 30 nappal értesíti a tanulót a vizsgabeosztásról. A vizsgakövetelmények iskolánk honlapján elérhetők.
  • A résztanulmányok beszámításához csatolni kell a külföldön szerzett bizonyítványt és annak hiteles fordítását. A hiteles fordításban szereplő osztályzatok, továbbá a különbözeti vizsgákon szerzett osztályzatok együtt teszik ki a tanuló félévi, illetve év végi bizonyítványát.

2001. évi C törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről  62.§  (Elismerési tv.)