AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKNAPTÁRA 2023/2024. TANÉV

A BAÁR-MADAS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPTÁRA - 2023/2024. TANÉV

SZEPTEMBER

1.

P

7,45

16,30

első tanítási nap - négy osztályfőnöki óra, ebéd, napközi és tanulószoba

1. osztály szülői értekezlet

4.

H

16,30

4. osztály szülői értekezlet

6.

SZE

16,00

7/a osztály szülői értekezlet

17,30

5. osztály szülői értekezlet

7.

CS

16,30

3. osztály szülői értekezlet

8.

P

17,00

2. osztály szülői értekezlet

11.

H

17,00

8/a osztály szülői értekezlet

12.

K

17,00

6. osztály szülői értekezlet

26.

K

14,00

DM református általános iskolák matematika versenye - 1. forduló

27.

SZE

14,00

budapesti református általános iskolák Baár-Madas Kupája

29.

P

 

Magyar Diáksport Napja

18,00

Baár-Madas támogató koncert – Budahegyvidéki Református Templom

OKTÓBER

2.

H

 

megemlékezés 1849. október 6-ról

10.

K

 

szeptemberi magatartás és szorgalom jegyek kiadása

11.

SZE

16,30

felvételi tájékoztató a 8/a osztályosok szüleinek

13.

P

14,30

Bolyai matematika verseny 3-8. évfolyam - körzeti forduló

20.

P

 

megemlékezés 1956. október 23-ról - egyenruha szükséges

26.

CS

 

Reformáció ünnepi istentisztelet

27.

P

 

őszi szünet előtti utolsó tanítási nap - ebéd után ügyeletet biztosítunk

NOVEMBER

6.

H

 

őszi szünet utáni első tanítási nap

9.

CS

17,00

őszi fogadóóra I.

10.

P

 

októberi magatartás és szorgalomjegyek kiadása

14,30

Bolyai anyanyelvi verseny 3-8. évf. körzeti forduló

16.

CS

17,00

őszi fogadóóra II.

17.

P

14,30

Bolyai matematika verseny 3-8. évfolyam - írásbeli döntő

18.

SZO

10,00

DM református általános iskolák matematika versenye - döntő

20.

H

14,30

Zrínyi matematika verseny - 1. forduló

24.

P

14,30

Bolyai anyanyelvi verseny 3-8. évf. - írásbeli döntő

 

adventi kézműves délután

28.

K

14,00

Varga Tamás Matematikaverseny 1. forduló

29.

SZE

 

1. osztályosok első negyedévi értékelésének kiadása

30.

CS

 

jelentkezési határidő az írásbeli felvételi vizsgára

DECEMBER

2.

SZO

 

Bolyai matematika verseny 3-8. évf. szóbeli döntő

6.

SZE

 

Mikulás látogatása az iskolában

11.

H

 

novemberi magatartás és szorgalom jegyek kiadása

9.

SZO

9,45

Bolyai anyanyelvi verseny 3-8. évfolyam - szóbeli döntő

18.

H

 

nem pedagógus kollégák megajándékozása osztályonként 2-2 tanuló képviseletével

20.

SZ

 

10,30

osztálykarácsonyok

ünnepi istentisztelet

téli szünet előtti utolsó tanítási nap (egyenruha szükséges; étkezés, délutáni foglalkozás, ügyelet nem lesz; hazamenetel: az ünnepség után a templomból)

JANUÁR

8.

H

 

téli szünet utáni első tanítási nap

10.

SZE

 

decemberi magatartás és szorgalom jegyek kiadása

12.

P

14,30

Bolyai természettudományi verseny 3-8. évfolyam - körzeti forduló

16,30

játékdélután az iskola iránt érdeklődő nagycsoportos óvodásoknak

19.

P

 

az első félév utolsó napja

20.

SZO

10,00

írásbeli felvételi vizsga középiskolába jelentkező 6. és 8. osztályosoknak

23.

K

14,00

Varga Tamás Matematikaverseny 2. forduló

25.

CS

15,30

általános iskolai félévzáró értekezlet - ügyeletet biztosítunk

26.

P

 

bizonyítványosztás

 

írásbeli feladatlapok megtekintése

13,00

intézményi félévzáró értekezlet - ebéd után felügyeletet biztosítunk

31.

SZE

7,45-11,30

nyílt nap az általános iskola iránt érdeklődő óvodások szüleinek

FEBRUÁR

9.

P

14,30

Bolyai természettudományi verseny  3-8. évfolyam - írásbeli döntő

 

januári magatartás és szorgalom jegyek kiadása

 

8. osztályos tanulók értesítése az írásbeli eredményekről

10.

SZO

 

diáknap - farsang

12.

H

 

jelentkezési határidő az 1. évfolyamra

14.

SZE

 

pályaorientációs nap

 

 

 

tél végi szünet előtti nap - ebéd után felügyeletet biztosítunk

15.

CS

 

tél végi szünet

16.

P

 

tél végi szünet

14,30

Zrínyi matematika verseny - 2. forduló

26.

H

 

megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

29.

CS

DU

komplex ismerkedő foglalkozás az 1. o-ba jelentkezőknek - ebéd után ügyeletet biztosítunk

MÁRCIUS

1.

P

DU

komplex ismerkedő foglalkozás az 1. osztályba jelentkezőknek - a gyerekek ebéd után hazamennek, délutáni foglalkozás, ügyelet nem lesz

5.

K

14,00

Varga Tamás Matematikaverseny - döntő

9.

SZO

 

Bolyai természettud. verseny 3-8. évfolyam szóbeli döntő

11.

H

 

februári magatartás és szorgalom jegyek kiadása

13.

SZE

17,00

tavaszi fogadóóra I.

14.

CS

 

megemlékezés az 1848. március 15-i eseményekről - egyenruha, kokárda szükséges

21.

CS

10,00

Kenguru Matematikaverseny

17,00

tavaszi fogadóóra II.

22.

P

16,00

Kalmár László Matematikaverseny 1. forduló

27.

SZE

 

húsvéti igeolvasás, passió

tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (egyenruha szükséges; ebéd után ügyeletet biztosítunk)

ÁPRILIS

8.

H

 

a tavaszi szünet utáni első tanítási nap

10.

SZE

 

márciusi magatartás és szorgalom jegyek kiadása

12.

P

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny döntő

15.

H

 

megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

19.

P

 

beiratkozás az 1. évfolyamra

22-26.

H-P

 

Fenntarthatósági Témahét

MÁJUS

1.

SZE

 

A munka ünnepe

3.

P

 

jelentkezési határidő 2-7. évfolyamokra

3.

P

13,00

gimnáziumi ballagás (rövidített órák, ebéd után ügyeletet biztosítunk)

9.

CS

 

áldozócsütörtöki istentisztelet

10.

P

 

áprilisi magatartás és szorgalom jegyek kiadása

17.

P

 

pünkösdi istentisztelet (egyenruha szükséges)

20.

H

 

Pünkösd hétfő

24.

P

 

felvételi szintfelmérő a 2-7. évfolyamokra jelentkezőknek

25.

P

 

Kalmár László Matematikaverseny döntő

26.

SZO

 

Kalmár László Matematikaverseny döntő

29-31.

SZE-P

 

osztálykirándulások

JÚNIUS

3.

H

 

megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

10.

P

 

május-júniusi magatartás- és szorgalomjegyek kiadása

17.

H

 

általános iskolai egészségnap

19.

SZE

 

általános iskolai sportnap

20.

CS

 

8.a osztályosok búcsúztatása

21.

P

14,00

utolsó tanítási nap, tanévzáró istentisztelet, bizonyítványosztás (egyenruha szükséges)

 

Mérések rendje

a) MaTalent7 mérés 5. osztályos tanulók körében:     szeptember 18-22.

b) DIFER:                                                                   december 8-ig

c) pályaválasztási kompetenciák mérése 8. évf.:            szeptember 19 - október 11.

d) fizikai állapot és edzettség 5-8. évf.:                         január 9 - május 10.

e) országos mérések:                                                   március 4 - június 3., az OH ütemezése szerint

    - 4-5. évfolyam: szövegértés, matematika

    - 6-11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelv angol / német

    - 5-11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés