AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKNAPTÁRA 2022/2023. TANÉV

A BAÁR-MADAS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKNAPTÁRA - 2022/2023. TANÉV

SZEPTEMBER (22 tanítási nap)

1.

CS

7,45

első tanítási nap - négy osztályfőnöki óra, ebéd, napközi és tanulószoba

27.

K

14,00

DM református iskolák matematika versenye - 1. forduló

28.

SZ

14,00

budapesti református általános iskolák Baár-Madas Kupája

30.

P

 

Magyar Diáksport Napja

OKTÓBER (20 tanítási nap)

6.

CS

 

megemlékezés 1849. október 6-ról

10.

H

 

szeptemberi magatartás és szorgalom jegyek kiadása

19.

SZ

17,00

felvételi tájékoztató a 8.a osztályosok szüleinek

14.

P

14,30

Bolyai matematika verseny 3-8. évfolyam - megyei/körzeti forduló

21.

P

 

megemlékezés 1956. október 23-ról (egyenruha szükséges)

28.

P

 

Reformáció ünnepe - csendesnap

29.

SZO

 

az őszi szünet első napja

NOVEMBER (18 tanítási nap)

7.

H

 

tanítási nap

10.

CS

 

októberi magatartás és szorgalomjegyek kiadása

10.

CS

17,00

őszi fogadóóra I.: alsós kollégák + biológia, ének, fizika, földrajz, informatika, kémia,

                                matematika, technika, természettudomány, testnevelés, vizuális nevelés

11.

P

 

Zrínyi matematika verseny - 1. forduló

17.

CS

17,00

őszi fogadóóra II.: hittan, idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom, történelem

18.

P

14,30

Bolyai matematika verseny 3-8. évfolyam - írásbeli döntő

19.

SZ

10,00

DM református iskolák matematika versenye - döntő

25.

P

 

adventi kézműves délután

29.

K

 

1. osztályosok első negyedévi értékelésének kiadása

DECEMBER (15 tanítási nap)

2.

P

 

jelentkezési határidő az írásbeli felvételi vizsgára

6.

K

 

Mikulás látogatása az iskolában

9.

P

 

novemberi magatartás és szorgalom jegyek kiadása

10.

SZ

10,00

Bolyai anyanyelvi verseny 3-8. évfolyam - szóbeli döntő

19.

H

 

nem pedagógus kollégák megajándékozása osztályonként 2-2 fő képviseletével

21.

SZ

 

 

10,30

téli szünet előtti utolsó tanítási nap

osztálykarácsonyok

ünnepi istentisztelet (egyenruha szükséges; étkezés, délutáni foglalkozás, ügyelet nem lesz;

                                       hazamenetel: az ünnepség után a templomból)

JANUÁR (17 tanítási nap)

9.

H

 

téli szünet utáni első tanítási nap

10.

K

 

decemberi magatartás és szorgalom jegyek kiadása

13.

P

14,30

Bolyai természettudományi verseny - iskolai forduló

13.

P

16,30

játékdélután az iskola iránt érdeklődő nagycsoportos óvodásoknak

20.

P

 

az első félév utolsó napja

21.

SZO

10,00

írásbeli felvételi vizsga középiskolába jelentkező 6. és 8. osztályosoknak

26.

CS

15,30

általános iskolai félévzáró értekezlet

27.

P

 

13,00

bizonyítványosztás

intézményi félévzáró értekezlet - gyerekek hazamenetele 12,30-ig, ügyelet nem lesz

FEBRUÁR (18 tanítási nap)

1.

SZE

7,45

nyílt nap az általános iskola iránt érdeklődő óvodások szüleinek 

13.

P

14,30

Bolyai természettudományi verseny – megyei/körzeti forduló

10.

P

 

januári magatartás és szorgalom jegyek kiadása

14.

K

 

jelentkezési határidő az 1. évfolyamra

16.

CS

 

pályaorientációs nap

17.

P

 

 

14,30

diáknap - farsang

Zrínyi matematika verseny - 2. forduló

Bolyai természettudományi verseny - írásbeli döntő

20.

H

 

megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

MÁRCIUS (22 tanítási nap)

2-3.

CS-P

DU

komplex ismerkedő foglalkozás az 1. osztályba jelentkezőknek (csütörtökön ügyeletet biztosítunk, pénteken a gyerekek ebéd után hazamennek, délutáni foglalkozás, ügyelet nem lesz)

10.

P

 

februári magatartás és szorgalom jegyek kiadása

14.

K

 

megemlékezés az 1848. március 15-i eseményekről - (egyenruha, kokárda szükséges)

16.

CS

17,00

tavaszi fogadóóra I.: alsós kollégák + matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, természetismeret, ének, rajz, technika, testnevelés

23.

CS

17,00

tavaszi fogadóóra II.: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, történelem, hittan

ÁPRILIS (15 tanítási nap)

4.

K

 

a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

húsvéti igeolvasás, passió (egyenruha szükséges; ügyeletet biztosítunk)

12.

SZ

 

a tavaszi szünet utáni első tanítási nap

márciusi magatartás és szorgalom jegyek kiadása

17.

H

 

megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

21.

P

 

beiratkozás az 1. évfolyamra

24-28.

H-P

 

Fenntarthatósági Témahét

MÁJUS (21 tanítási nap)

1.

H

 

A munka ünnepe

5.

P

 

jelentkezési határidő 2-7. évfolyamokra

5.

P

13,00

gimnáziumi ballagás (a gyerekek a rövidített órák után hazamennek, ügyeletet biztosítunk)

10.

SZ

 

áprilisi magatartás és szorgalom jegyek kiadása

18.

CS

 

áldozócsütörtöki áhítat

19.

P

DU

felvételi szintfelmérő az átjelentkező köztes évfolyamosoknak

26.

P

 

pünkösdi istentisztelet (egyenruha szükséges)

29.

H

 

Pünkösd hétfő

JÚNIUS (11 tanítási nap)

5.

H

 

megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról

7-10.

SZ-SZO

 

osztálykirándulások

9.

P

 

május-júniusi magatartás- és szorgalomjegyek kiadása

13.

K

 

 

14.

SZ

 

általános iskolai egészségnap az alsósoknak;

általános iskolai sportnap a felsősöknek

15.

CS

 

8.a osztályosok búcsúztatása

16.

P

 

14,00

utolsó tanítási nap,

tanévzáró istentisztelet, bizonyítványosztás (egyenruha szükséges)

21.

SZ

 

beiratkozás 2-7. évfolyamokra

 

Mérések rendje

● pályaválasztási kompetenciák mérése 8. évfolyamon.:                                                 szeptember 19 - október 10. között

● fizikai állapot és edzettség mérése 5-8. évfolyamon:                                                     január 9 - május 12. között

● szövegértési, matematikai és természettudományi kompetencia, valamint angol/német nyelvi bemeneti mérés

    6. és 8. évfolyamokon (6. évfolyamon  október 24 - november 11. között, 8. évfolyamon október 10-21. között)

● szövegértési, matematikai és természettudományi kompetencia, valamint angol/német nyelvi kimeneti mérés

    6., 7., 8. évfolyamokon március 6 - június 9. között

● szövegértési és matematikai kompetenciákat vizsgáló tesztek bevezetését előkészítő kísérleti bemeneti mérés 

   4. és 5.  évfolyamokon november 14-30. között

● szövegértési és matematikai kompetenciákat vizsgáló tesztek bevezetését előkészítő kísérleti kimeneti mérés 

   4. és 5.  évfolyamokon március 6 - június 9. között