Diákigazolvány

TÁJÉKOZTATÓ A  DIÁKIGAZOLVÁNYOK IGÉNYLÉSÉRŐL, ÉRVÉNYESSÉGÉRŐL

A diákigazolványok igénylése a 362/211. (XII.30.) kormányrendelet alapján elektronikus úton történik. Az igazolványok megszemélyesítésével, gyártásával és terjesztésével kapcsolatos feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala látja el; az iskola feladata az igénylés beküldése.

Új diákigazolvány igénylése válhat szükségessé, ha a tanuló iskolát vált, ha lakcím adataiban változás áll be, ha a diákigazolványt elveszíti, illetve ha annak érvényessége lejár. (Lejárat: a kiállítástól számított 8. évben.)

Ha a Baár-Madas Általános Iskolába járó tanuló 8 évnél nem régebben csináltatott új igazolványt, akkor a Baár-Madas gimnáziumba való beiratkozáskor nem kell újat igényelnie, az igazolvány érvényességi idején belül tovább használhatja azt.

 

Tennivalók új diákigazolvány igénylése kapcsán:

1. ADATFELVÉTEL

Be kell fáradniuk egy kormányablakba (lakcímtől függetlenül, bármelyikben intézhető), ahol a gyermeket lefényképezik, és fényképét, illetve 12 év felett az aláírását is elektronikusan rögzítik. (Az adatfelvétel és a gyártás megkezdése között kb. két hét az átfutási idő. Ha ezalatt töltené be a 12. életévét, a hiányzó aláírás akadályozhatja az igazolvány legyártását, ezért ilyen esetben érdemes az ügyintézéssel megvárni a gyermek 12. születésnapját.)

Fontos, hogy a gyermek lakcímkártyáját és személyi igazolványát (vagy útlevelét) vigyék magukkal. 14 éves kor alatt a gyermeknek és törvényes képviselőjének is személyesen meg kell jelenni, 14 éves kor felett a diák önállóan is eljárhat.

2. IGÉNYLÉS BEKÜLDÉSE

A hivatal ügyintézője a felvett adatokról egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) ADATLAPOT állít ki, ezt kérjük, juttassák el az iskola titkárságára, hogy az igénylést elindíthassuk. (Ha nem tudják az eredeti példányt behozni, elküldhetik e-mailben is szkennelve a titkarsag@bmrg.hu címre.)

3. Az igazolvány igénylése DÍJMENTES.

4. GYÁRTÁS

Az igazolványt a központi személyiadat és lakcímnyilvántartás adatai alapján gyártják le, arra a tanuló lakcímkártyáján szereplő állandó lakcíme kerül.  Tartózkodási címre csak akkor állítható ki az igazolvány, ha az a lakcímkártyán is szerepel! Ha így szeretnék igényelni, kérjük, ezt feltétlenül jelezzék az adatlap leadásakor!

5. Aki leadta a NEK adatlapot, annak ki tudunk állítani egy IGAZOLÁST, amivel igénybe veheti az utazási és egyéb kedvezményeket az új igazolvány elkészültéig. A tanulóbérleten érdemes a diák oktatási azonosítóját (7-tel kezdődő 11 számjegyű szám) feltüntetni, így a diákigazolvány esetleges cseréje esetén a bérlet továbbra is érvényes.

6. ÁTVÉTEL

A diákigazolvány néhány héten belül elkészül, az Oktatási Hivatal az iskolába postázza. A tanulót az osztályfőnökön keresztül értesítjük, hogy az igazolvány átvehető.

Az általános iskola 1. ill. a gimnázium 7. és 9. évfolyamára felvett tanulók beiratkozáskor igényelt diákigazolványa a nyár folyamán elkészül el, szeptember 1-jén az osztályfőnökök osztják ki.

ÉRVÉNYESÍTŐ MATRICA

Csak azoknak a tanulóknak kell matricával ellátni az igazolványát, akik már nem tanköteles korúak, azaz a tanév megkezdésekor, szeptember 1-jén már betöltötték a 16. életévüket! Akik a tanév folyamán töltik be a 16-ot, a következő tanév október 31-éig matrica nélkül használhatják az igazolványukat.

Az igazolványok érvényesítése szeptember 1-jétől a titkárságon történik.

A közoktatásban a kiadott matricák egész tanévre szólnak, és a következő tanév október 31-ig érvényesek.

Bp., 2023. április 18.                                                                                                                                  Titkárság