Diákigazolvány

TÁJÉKOZTATÓ A  DIÁKIGAZOLVÁNYOK IGÉNYLÉSÉRŐL, ÉRVÉNYESSÉGÉRŐL

A diákigazolványok igénylése a 362/211. (XII.30.) kormányrendelet alapján elektronikus úton történik, az igazolványok megszemélyesítésével, gyártásával és terjesztésével kapcsolatos feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala látja el; az iskola feladata az igénylés beküldése.

Új diákigazolvány igénylése válhat szükségessé, ha a tanuló iskolát vált, ha lakcím adataiban változás áll be, ha a diákigazolványt elveszíti, illetve ha annak érvényessége lejár. (Lejárat: a kiállítástól számított 8. évben.)

Ha a Baár-Madas Általános Iskolába járó tanuló 8 évnél nem régebben csináltatott új igazolványt, akkor a Baár-Madas gimnáziumba való beiratkozáskor nem kell újat igényelnie, az igazolvány érvényességi idején belül tovább használhatja azt.

Tennivalók új diákigazolvány igénylése kapcsán:

1. Be kell fáradniuk egy okmányirodába/kormányablakba, ahol a gyermeket lefényképezik, és fényképét (12 év felettieknek az aláírását is) elektronikusan rögzítik. Fontos, hogy a gyermek lakcímkártyáját és személyi igazolványát (vagy útlevelét) vigyék magukkal. 14 éves kor alatt a gyermeknek és törvényes képviselőjének is személyesen meg kell jelenni, 14 éves kor felett a diák önállóan is eljárhat.

2. A hivatal ügyintézőjétől egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) ADATLAPOT kapnak, melyet el kell juttatni az iskola titkárságára. Az eredeti példányt leadhatja a szülő vagy a tanuló személyesen, (a titkárságon, vagy az iskola portáján), vagy elküldhetik postán, illetve e-mailben (titkarsag@bmrg.hu) is.

3. Az igazolvány igénylése díjmentes.

4. Aki leadta az adatlapot, annak egy erre szolgáló elektronikus felületen rögzítjük az igénylését; az igazolványt a központi személyiadat és lakcímnyilvántartás adatai alapján legyártják.

Az igazolványra a tanuló lakcímkártyáján szereplő állandó lakcíme kerül.  Amennyiben a lakcímkártyán szerepel tartózkodási cím is, akkor kérhetik, hogy arra állítsák ki az igazolványt. Ha így szeretnék igényelni, kérjük, ezt feltétlenül jelezzék az adatlap leadásakor!

5. Akinek folyamatban van az igénylése (leadta a NEK adatlapot), annak a részére ki tudunk állítani egy Igazolást, amellyel az új igazolvány elkészültéig igénybe veheti az utazási és egyéb kedvezményeket. 

6. A diákigazolvány néhány héten belül elkészül, az Oktatási Hivatal az iskolába postázza. A tanulót az osztályfőnökön keresztül értesítjük, hogy az igazolvány átvehető.

A tanuló bérleten érdemes a diák oktatási azonosítóját (7-tel kezdődő 11 számjegyű szám) feltüntetni, így a diákigazolvány esetleges cseréje esetén a bérlet továbbra is érvényes.

Érvényesítő matrica

Csak azoknak a tanulóknak kell matricával ellátni az igazolványát, akik már nem tanköteles korúak, azaz a tanév megkezdésekor, augusztus 31-ig betöltötték a 16. életévüket! (A 2018/2019. tanévben azok, akik 2002. szeptember 1. előtt születtek.)

A matricák szeptember első-második hetében érkeznek az iskolába, az igazgatói hirdetőn tájékoztatjuk a tanulókat, ha már átvehetik. Október 31-ig kell érvényesíttetni az igazolványokat az adott tanévre. Akinek korábban matrica nélkül is érvényes volt az igazolványa, annak október 31-ig még ugyanúgy érvényes, mint a megelőző tanévben.

A közoktatásban a kiadott matricák egész tanévre szólnak, és a következő tanév október 31-ig érvényesek.

 

Bp., 2019. május

Titkárság