Fogadóórák a gimnáziumban

Az érvényben lévő járványügyi intézkedések szerint jelenleg a szülők sajnos nem jöhetnek be az iskola épületébe, ezért a fogadóórák rendje megváltozott. A gimnáziumban tanító tanárok elektronikus levélben érhetőek el, illetve a megadott napon/órában telefonos fogadóórát tartanak. (Tel: +361/212-1494, az alábbi mellékeken)

Név

szak

e-mail

tel. mellék

telefonos fogadó nap

óra

Bagosiné Siska Vera

német nyelv

siska.vera@bmrg.hu

116

hétfő

10.45-11.30

Benkő Csilla

vizuális kultúra

benko.csilla@bmrg.hu

116

szerda

13.55-14.40

Benkő Tamásné Kovács Hajna

kémia, biológia

kovacs.hajna@bmrg.hu

144

kedd

9.45-10.30

Berkesi Anna

médiaismeret

berkesi.anna@bmrg.hu

116

megbeszélés

szerint

Berkesiné Berényi Eszter

magyar nyelv és irodalom

berenyi.eszter@bmrg.hu

116

hétfő

10.45-11.30

Berta Zsolt

református hittan

berta.zsolt@bmrg.hu

116

péntek

11.45-12.30

Bognár Barnabás                   

testnevelés

bognar.barnabas@bmrg.hu

110

péntek

9.45-10.30

Bölcsföldiné Türk Emese        

német nyelv, református hittan

bolcsfoldine.turkemese@bmrg.hu

143

megbeszélés

szerint

Csanády G. Mátyásné               

matematika

csanady.zsuzsa@bmrg.hu

116

kedd

11.45-12.30

Csízi Katalin                          

magyar nyelv és irodalom

csizi.katalin@bmrg.hu

116

hétfő

12.50-13.35

Diószeghy Csaba                   

fizika, kémia

dioszeghy.csaba@bmrg.hu       

132

megbeszélés

szerint

Dobrosi Márta                       

testnevelés

dobrosi.marta@bmrg.hu

110

péntek

9.45-10.30

dr. Grynaeus András                  

történelem

grynaeus.andras@bmrg.hu

160

kedd

10.45-11.30

Farsang Dorottya                    

angol nyelv

farsang.dorottya@bmrg.hu       

102

megbeszélés

szerint

Felső Tímea

francia nyelv

felso.timea@bmrg.hu

116

péntek

8.45-9.30

Földesi Gergely                       

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

foldesi.gergely@bmrg.hu

 

116

csütörtök

8.45-9.30

Gergely Magdolna                    

magyar nyelv és irodalom

gergely.magdolna@bmrg.hu

116

csütörtök

9.45-10.30

Gudricza Ágnes                       

német nyelv, biológia

gudricza.agnes@bmrg.hu

116

szerda

8.45-9.30

Győri Katalin                           

angol nyelv

gyori.katalin@bmrg.hu

116

szerda

10.45-11.30

Hergárné Mády Katalin           

angol nyelv

mady.katalin@bmrg.hu

116

péntek

9.45-10.30

Horváth Norbert                      

fizika, életvitel, technika

horvath.norbert@bmrg.hu

129

szerda

9.45-10.30

Jenes Győző                              

testnevelés

jenes.gyozo@bmrg.hu

110

péntek

11.45-12.30

Kerekes Barnabás                      

történelem

kerekes.barnabas@bmrg.hu

160

hétfő

9.45-10.30

Kocsis-Pintér Borbála

olasz nyelv

kocsis.pinter.borbala@bmrg.hu

116

hétfő

8.45-9.30

Kondor Ágnes

angol nyelv

kondor.agnes@bmrg.hu

131

csütörtök

8.45-9.30

Dr. Korondánné Sajer Zsuzsa

informatika

sajer.zsuzsa@bmrg.hu

 

péntek

8.45-9.30

Kovács Gergő

német nyelv

kovacs.gergo@bmrg.hu

116

szerda

10.45-11.30

Kutasy Zsolt

magyar nyelv és ir., református hittan

kutasy.zsolt@bmrg.hu

116

csütörtök

9.45-10.30

Laczik István                             

matematika, kémia

laczik.istvan@bmrg.hu

144

péntek

10.45-11.30

Lámfalusi Mónika

digitális kultúra

lamfalusi.monika@bmrg.hu

 

szerda

8.45-9.30

Marton Ágota Flóra                 

magyar nyelv és ir., latin nyelv, olasz nyelv

marton.agota@bmrg.hu

116

csütörtök

10.45-11.30

Mercz Klára                          

angol nyelv

mercz.klara@bmrg.hu

131

szerda

10.45-11.30

Molnár György                        

történelem, olasz nyelv, tánc és dráma

molnar.gyorgy@bmrg.hu

116

csütörtök

10.45-11.30

Németh Pálné V. Gabriella      

biológia

vecseri.gabriella@bmrg.hu

128

megbeszélés

szerint

Pálfi Gyula Péterné

matematika, kémia

palfi.anita@bmrg.hu

116

hétfő

10.45-11.30

Papp Ildikó                            

matematika

papp.ildiko@bmrg.hu

116

péntek

8.45-9.30

Petnehazy Kata

néptánc

petnehazy.kata@bmrg.hu

 

szerda

8.45-9.30

Pető Gergő

református hittan

peto.gergo@bmrg.hu

116

péntek

11.45-12.30

Pongor Gábor                           

ének-zene, néptánc

pongor.gabor@bmrg.hu

140

szerda

10.45-11.30

Rakamazi Richárd

matematika

rakamazi.richard@bmrg.hu

116

kedd

8.45-9.30

Révész Andrea

földrajz

revesz.andrea@bmrg.hu

112

megbeszélés

szerint

Szántó Csaba Zsoltné

angol nyelv

szanto.eszter@bmrg.hu

116

péntek

10.45-11.30

Tombor László

történelem

tombor.laszlo@bmrg.hu

111

szerda

8.45-9.30

Ván Judit                                  

angol nyelv, német nyelv

van.judit@bmrg.hu

143

hétfő

11.45-12.30

Vetlényi Dávid                        

biológia

vetlenyi.david@bmrg.hu

128

szerda

9.45-10.30

Zöllnerné Kondella Márta        

angol nyelv

kondella.marta@bmrg.hu

116

szerda

8.45-9.30