Fogadóórák a gimnáziumban

Gimnáziumi tanárok és kollégiumi nevelők elérhetősége, fogadóórái

Név

szak

e-mail

tel. mellék

fogadó nap

óra

Antal Erika

kollégiumi nevelő

antal.erika@bmrg.hu

136

hétfő

12.30-16.30

Bagosiné Siska Vera

német nyelv

siska.vera@bmrg.hu

116

kedd

12.45-13.30

Benkő Csilla

vizuális kultúra

benko.csilla@bmrg.hu

116

péntek

10.45-11.30

Benkő Tamásné Kovács Hajna

kémia, biológia

kovacs.hajna@bmrg.hu

144

csütörtök

8.45-9.30

Berkesi Anna

médiaismeret

berkesi.anna@bmrg.hu

116

megbeszélés

 szerint

Berkesiné Berényi Eszter

magyar nyelv és irodalom

berenyi.eszter@bmrg.hu

116

szerda

10.45-11.30

Berta Zsolt

református hittan

berta.zsolt@bmrg.hu

116

péntek

13.50-14.35

Bihari Andrea

kollégiumi nevelő

bihari.andrea@bmrg.hu

136

kedd

12.30-16.30

Bognár Barnabás                   

testnevelés

bognar.barnabas@bmrg.hu

110

kedd

11.40-12.25

Bölcsföldiné Türk Emese        

német nyelv, református hittan

bolcsfoldine.turkemese@bmrg.hu

143

csütörtök

14.55-15.40

Csanády G. Mátyásné               

matematika

csanady.zsuzsa@bmrg.hu

116

csütörtök

13.50-14.35

Csízi Katalin                          

magyar nyelv és irodalom

csizi.katalin@bmrg.hu

116

szerda

10.45-11.30

Diószeghy Csaba                   

fizika, kémia

dioszeghy.csaba@bmrg.hu       

132

megbeszélés

 szerint

Dobrosi Márta                       

testnevelés

dobrosi.marta@bmrg.hu

110

csütörtök

11.40-12.25

Farsang Dorottya                    

angol nyelv

farsang.dorottya@bmrg.hu       

102

megbeszélés

 szerint

Felső Tímea

francia nyelv

felso.timea@bmrg.hu

116

szerda

10.45-11.30

Földesi Gergely                       

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

foldesi.gergely@bmrg.hu

 

116

hétfő

12.45-13.30

Gergely Magdolna                    

magyar nyelv és irodalom

gergely.magdolna@bmrg.hu

116

szerda

10.45-11.30

dr. Grynaeus András                  

történelem

grynaeus.andras@bmrg.hu

160

hétfő

9.45-10.30

Gudricza Ágnes                       

német nyelv, biológia

gudricza.agnes@bmrg.hu

116

kedd

8.45-9.30

Gyarmati Krisztina

biológia

gyarmati.krisztina@bmrg.hu

128

csütörtök

10.45-11.30

Győri Katalin                           

angol nyelv

gyori.katalin@bmrg.hu

116

szerda

8.45-9.30

Hergárné Mády Katalin           

angol nyelv

mady.katalin@bmrg.hu

116

csütörtök

11.40-12.25

Horváth Norbert                      

fizika, életvitel, technika

horvath.norbert@bmrg.hu

129

péntek

10.45-11.30

Jenes Győző                              

testnevelés

jenes.gyozo@bmrg.hu

110

csütörtök

13.50-14.35

Kerekes Barnabás                      

történelem

kerekes.barnabas@bmrg.hu

160

csütörtök

9.45-10.30

Kondor Ágnes

angol nyelv

kondor.agnes@bmrg.hu

131

péntek

11.40-12.25

Dr. Korondánné Sajer Zsuzsa

informatika

sajer.zsuzsa@bmrg.hu

138

csütörtök

8.45-9.30

Kovács Gergő

német nyelv

kovacs.gergo@bmrg.hu

116

szerda

10.45-11.30

Kutasy Zsolt

magyar nyelv és ir., református hittan

kutasy.zsolt@bmrg.hu

116

péntek

11.40-12.25

Laczik István                             

matematika, kémia

laczik.istvan@bmrg.hu

144

péntek

11.40-12.25

Ledvina Hajnalka

informatika

ledvina.hajnalka@bmrg.hu

138

megbeszélés

 szerint

Marton Ágota Flóra                  

magyar nyelv és ir., latin nyelv, olasz nyelv

marton.agota@bmrg.hu

116

szerda

11.40-12.25

Mercz Klára                          

angol nyelv

mercz.klara@bmrg.hu

131

péntek

11.40-12.25

Molnár György                        

történelem, olasz nyelv, tánc és dráma

molnar.gyorgy@bmrg.hu

116

szerda

11.40-12.25

Pálfi Gyula Péterné

matematika, kémia

palfi.anita@bmrg.hu

116

szerda

8.45-9.30

Papp Ildikó                            

matematika

papp.ildiko@bmrg.hu

116

kedd

10.45-11.30

Petnehazy Kata

néptánc

petnehazy.kata@bmrg.hu

110

megbeszélés

 szerint

Pongor Gábor                           

ének-zene, néptánc

pongor.gabor@bmrg.hu

140

szerda

9.45-10.30

Rakamazi Richárd

matematika

rakamazi.richard@bmrg.hu

116

szerda

10.45-11.30

Révész Andrea

földrajz

revesz.andrea@bmrg.hu

112

megbeszélés

 szerint

Somogyi Pál

kollégiumi nevelő

somogyi.pal@bmrg.hu

121

kedd

12.30-16.30

Szabados Gabriella

olasz nyelv

 

116

megbeszélés

 szerint

Szalai László

kollégiumi nevelő

szalai.laszlo@bmrg.hu

121

szerda

12.30-16.30

Szántó Csaba Zsoltné

angol nyelv

szanto.eszter@bmrg.hu

116

csütörtök

10.45-11.30

Tombor László

történelem

tombor.laszlo@bmrg.hu

111

megbeszélés

 szerint

Tóth Péter

kollégiumvezető

toth.peter@bmrg.hu

135

hétfő

12.30-20.00

Ván Judit                                   

angol nyelv, német nyelv

van.judit@bmrg.hu

143

csütörtök

8.45-9.30

Vetlényi Dávid                        

biológia

vetlenyi.david@bmrg.hu

128

szerda

9.45-10.30

Zöllnerné Kondella Márta        

angol nyelv

kondella.marta@bmrg.hu

116

szerda

12.45-13.30