Mindennapos testnevelés

Tisztelt Szülők!

A köznevelésről szóló CXC. törvény előírta a mindennapos testnevelést heti öt órában.  A jogszabály szerint azonban ebből két óra bizonyos feltételek alapján kiváltható.

A fent említett törvény, vonatkozó része a következő módon szabályoz:

„27. § (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d) *  sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással

váltható ki."

A jogszabály szellemének megfelelően az a tanuló, aki

  • igazolt sportegyesületi tag és versenyszerűen sportol vagy
  • sportegyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet végez és az edzés időpontja a délutáni testnevelés órával ütközik

két testnevelés, testnevelés (néptánc) óra alól mentesülhet.

Amennyiben ez/ek/ a tanórák az órarendben az utolsó órák, akkor a tanuló eltávozhat, ha napközi óra, akkor – mivel a tanuló felügyelete az iskola kötelezettsége – a foglalkozás helyszínén vagy a könyvtárban kell tartózkodnia.

A mentesítés feltételei:

  • szülői kérelem és a sportszervezet által kiállított igazolás a versenyszerű sportolásról és versenyengedélyről.

A kérelmet és az igazolást az iskola igazgatójának kell benyújtani az iskola által készített formanyomtatványon (itt letölthető, illetve a titkárságon kérhető).

A formanyomtatvány hiánytalan kitöltése szükséges. Határidő: 2023. szeptember 15. A kérelmek elbírálása 2023. szeptember 21-ig megtörténik, pozitív elbírálás esetén ettől a naptól érvényes a felmentés.

Az ön böngésző programja nem támogatja a PDF fájlok megjelenítését! Használjon "Adobe Acrobat Reader" -t vagy lehetőség van a fájl letöltésére.


Fájl letöltése.