Ökoiskola hálózat

Ökoiskola címet nyert a Baár–Madas

 

„Az ökológia lényege az, hogy miként lehet kielégíteni a különbözőségében teljes világ lakóinak igényeit anélkül, hogy lerombolnánk ezt a világot. Meg kell ismernünk e világ jelenségeit és büntetlenül fel nem borítható törvényeit, hogy aztán felhasználva e törvényeket, minél aktívabb és boldogabb életet élhessünk. Az ökoiskolák ehhez szeretnének hozzájárulni.”

Az ökológiai fenntarthatóságra nevelés a társadalom továbbélését szolgálja a gyakorlatban. Ehhez szeretne iskolánk is hozzájárulni néhány, iskolai keretek között is működő gyakorlattal.

Csak olyan dolgokat szeretnénk fokozatosan megismertetni, megszerettetni diákkal, tanárral, technikai személyzettel egyaránt, melyek a közvetlen környezetünkben megvalósíthatók, hogy az ökológiai fenntarthatóság számunkra megélhető, emberléptékű legyen. Így kialakítható a tanulók és az iskola dolgozóinak környezettudatos szemlélete.

Elkészítettük az ökoiskolai munkatervet. A gimnáziumban megalakult a környezetvédelmi munkacsoport, melyben nemcsak reál, hanem humán szakos tanár, diákönkormányzati képviselő, sőt technikai személyzet is részt vesz. A munkacsoport tevékenysége kiterjed a környezeti nevelési folyamatok figyelemmel kísérésére, a véleményezésre, javaslattételre is. Az iskola tevékenységéről és ezek környezetre való hatásáról évente felmérés, monitoring készül.

Megpróbáljuk kialakítani az ökoiskolához illő víz-, gáz-, áram-, fűtőanyag használatot. A vízzel többféleképpen lehet takarékoskodni, a legfontosabb, amire a karbantartók nagyon figyelnek, hogy ne maradjon csöpögő vagy folydogáló csap, melyen át ugyanúgy sok víz folyhat el feleslegesen, mint a vízóra és az épület közötti észrevétlen földalatti csőrepedésen át. Már vannak víztakarékos wc-tartályaink is. A gázzal és más tüzelőanyaggal takarékoskodni próbálunk a kazán és a fűtésrendszer legkedvezőbb beállításával, de azzal is, hogy télen nem hagyunk nyitva egyetlen ablakot sem órákon át. Az árammal is takarékoskodik az iskola, az éppen nem használt lámpákat leoltjuk. A környezetkímélő anyaghasználat megvalósul a gimnáziumban, a takarékosságra minden intézményt rászoktatott a rendszer.

Az iskola a tanév munkatervében tervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat. 2004 óta évente projektnapokat szervezünk. Korábban a vízzel kapcsolatos problémákat kellett felderíteni a diákoknak, ebben a tanévben környezetvédelmi kérdésekből is készülnek előadásokkal. A gimnázium diákjai 12 éve rendszeresen részt vehetnek a Garbolc mellett, a Túr partján szervezett környezet- és természetvédelmi táborokban (évente 50-120 diák). A tábor egyik fő célja az, hogy a diákok minél többet ismerjenek meg az állatokból, növényekből, a természet törvényszerűségeiből és a természetvédelemről. A diákok naponta más-más területre kirándulnak délelőttönként, így megismerhetik az erdő, a mező, a legelő, a mocsár életét. A tábor az állandó természetismereti programon kívül minden évben más történelmi, esetleg néprajzi témát dolgoz fel délutánonként előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és az adott korra jellemző sportfoglalkozásokkal, mint íjászat, dárdahajítás, lovaglás, stb.

Hat éve veszünk részt a magyar középiskolák számára meghirdetett BISEL-programban, melynek célja az, hogy iskolai keretek között is működő módszerrel egy, az iskolához közel eső vízfolyás, patak természetközeli vagy szennyezett voltát vizsgálja meg évente kétszer az érdeklődő diákok csoportja. Mivel az Ördögárkot már fedett kommunális szennyvízcsatornává alakították, a Tinnye és Biatorbágy között folyó, még természetközeli állapotú Békás-patakot vizsgáljuk vízkémiai és vízbiológiai módszerekkel. Például a patakban élő gerinctelen állatok fajösszetételéből és egyedszámából becsülhető a patakot ért szennyezés mértéke. Az összesített eredményeiket diákjaink még külföldi fórumon is előadhatták (Einstein-év, Berlin, 2005).

Az iskola sokféle fizikai, mozgásos tevékenység számára biztosít lehetőséget (tornatermi, sportudvari, játszótéri, kültéri szervezett és kötetlen mozgáslehetőségek, kirándulások, túrák).

Az iskolaépület környékén lévő természetes növényzet változatos és megkímélt, és a telepített növényzet rendszeresen és szakszerűen gondozott. Az iskolakert tervezése, telepítése, gondozása is fontos része a környezettudatos nevelésnek. A kertnek nem csak szép zöldnek kell lennie, hanem sok, lehetőleg hazai, őshonos növényt is be kell mutatnia. Ezeket megtanulva a diákok feismerik őket a természetben is. Ilyen céllal már eddig is sok, hazai élőhelyek és fajok szerint összeválogatott fát ültettünk a kiöregedett, elpusztult fák pótlására. Számos cserje és igen sok lágyszárú növény is színesíti a kertet. Ősszel az avart a cserjék alatt hagyjuk, hogy humusszá váljon. Az utakról begyűjtött falevél a komposztálóba kerül. A lenyírt fű és a szerves konyhai hulladék is itt komposztálható. A vadgesztenye és a dió levele mérgező, ezeket külön gyűjtve el lehet szállíttatni.

Csatlakoztunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Madárbarát Kert mozgalmához. Ennek kapcsán 8 madár fészekodút helyeztünk ki, melyek nagy részét el is foglalták a madarak és sikeresen költöttek bennük. Télen napraforgó maggal etetjük a cinkéket, pintyféléket. A földön táplálkozó madarak a bokrok alatt tudatosan meghagyott avarban keresgélnek. Szeretnénk még több olyan cserjét ültetni, melyek ősszel madártáplálékként szolgáló bogyókat teremnek.

A kerékpározás kimagaslóan környezetkímélő és egészségbarát, emiatt támogatjuk azokat a diákokat, akik kerékpárral jönnek iskolába. A meglévő kerékpártároló mellé biztonságos, a portások szeme előtt lévő további tárolókapacitás kiépítését tervezzük.

Az udvar tartozékai a kerékpártároló, a madáretető, dísznövények, komposztáló, a kisebbeknek játszótér (természetes anyagokból), sportpályák, zöld, gyepes területek.

Az iskola konyhája, büféje élen jár az egészséges életmód és a környezet védelme terén. Egészséges és környezetkímélő módon előállított ételeket szolgálnak fel, kellemes és a funkciójuknak megfelelő főző- és étkezőhelyiségekben. Az iskolai étkeztetésben egészséges, tápláló ételek és italok kaphatók. A vegetáriánus étkezés lehetőségét megoldottuk. A speciális étrendi megkötésekkel rendelkező tanulók számára még gluténmentes ételeket is biztosít a konyha. A büfében egészséges és környezetkímélő árukat lehet kapni. A gimnázium büféje elnyerte a „Gyermekbarát büfé” címet, melyet oklevél tanúsít. A büfé nem forgalmaz egyszer használatos csomagolású italt, csak betétdíjasat. Eldobható cikkeket nem használnak, a főzés és az étkezés során használt eszközök környezet és egészségkímélők.

Az iskola a lehető legkisebb mértékben szennyezi a levegőt. A kémények, szellőztető berendezések stb. anyagkibocsátása szabályozott és rendszeresen ellenőrzött. A szabadtéri burkolt felületek (sportpályák, dühöngő) gondozottak, pormentesek. Az iskolakert mentes az allergén növényektől, néha felbukkan a parlagfű, de még idejében kigyomláljuk. Az iskola rendezvényei (diáknapok, kirándulások, sportrendezvények) a lehető legkisebb mértékben terhelik a környezetet.

A fénymásolókban, az irodákban környezetkímélő „újrapapírt” használunk. Öko-faliújság tájékoztatja a diákokat az aktuális hírekről, tudnivalókról.

Az iskola fejleszti a fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisát, a könyvtárban találhatók meg az ilyen témájú könyvek, cd-k.

Az iskola a lehető legkisebb szinten tartja a hulladék kibocsátását, a keletkező hulladékokat környezetkímélő módon kezeli. A szelektív hulladékgyűjtés keretében a veszélyes hulladéknak minősülő használt elemeket már évek óta gyűjtjük, újabban a mobiltelefonok tönkrement akkumulátorait is. A veszélyes hulladékok gyűjtése és elhelyezése a helyi hatóság rendelkezése alapján történik. Az őszi papírgyűjtés során minden évben tonnaszám hozzák a diákok az újrahasznosítható papírt. Újabban az osztályokban és a folyosókon külön papírtároló szemeteseket is használunk.

A polietilén (PET) palack is újra hasznosítható, ezt most még árammal fűtött zsugorítóval dolgozzuk fel, de tervezzük mechanikus prés beszerzését, melyen áramot is megtakarítunk, ráadásul a préselt palack is jobban felhasználható, mint a túl tömörre zsugorított.

Célunk az, hogy ne csak a diákok, hanem a tanárok és a technikai személyzet is megismerje, megszeresse azt a néhány gyakorlatot, amelyekkel a környezetünket és ezzel együtt természetesen saját egészségünket és pénztárcánkat is védhetjük.

dr Jánossyné dr Solt Anna

biológiatanár, öko-felelős

 

További programok, információk, dokumentumok:

Budapest levegője a mikroszkóp alatt

Víz Hete a múzeumban

Ember és természet

Budapest diáktúra

Filmvetítés és koncert a TRAFÓ-ban

Programaljánló márciusra

Kapcsolj már !

 

Ökoiskola Hálózat honlapja