Közérdekű adatok

 

 

Érettségi vizsgák időpontjai a 2022/2023. tanévi május-júniusi vizsgaidőszakban

 

ÍRÁSBELI érettségi vizsgák

 

Emelt szintű írásbeli

Középszintű írásbeli

Időpont

 

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

2023. május 8.

hétfő

9.00 óra

 

matematika

matematika

2023. május 9.

kedd

9.00 óra

 

történelem

történelem

2023. május 10.

szerda

9.00 óra

 

angol nyelv      

angol nyelv      

2023. május 11.

csütörtök

9.00 óra

 

német nyelv

német nyelv

2023. május 12.

péntek

9.00 óra

 

informatika, digitális kultúra

2023. május 15.

hétfő

8.00 óra

 

biológia

biológia

2023. május 16.

kedd

8.00 óra

 

kémia

kémia

2023. május 18.

csütörtök

8.00 óra

 

földrajz

földrajz

2023. május 18.

csütörtök

14.00 óra

 

informatika, digitális kultúra

2023. május 22.

hétfő

8.00 óra

 

fizika

fizika

2023. május 23.

kedd

8.00 óra

 

vizuális kultúra

2023. május 23.

kedd

14.00 óra

 

francia nyelv

francia nyelv

2023. május 24.

szerda

8.00 óra

 

mozgóképkultúra és médiaismeret

2023. május 25.

csütörtök

14.00 óra

 

olasz nyelv

olasz nyelv

2023. május 26.

péntek

8.00 óra

 

 

Az emelt és középszintű írásbeli érettségi dolgozatok megtekintésének helye és ideje:

Baár-Madas Református Gimnázium,

2023. június 5. hétfő

 

 

SZÓBELI érettségi vizsgák

 

Emelt szintű szóbeli

Középszintű szóbeli

Időpont

szóbeli vizsgák

2023. június 7-14.

szóbeli vizsgák – 12. B vizsgabizottság

2023. június 19-21.

szóbeli vizsgák – 12. C vizsgabizottság

2023. június 22-24.

szóbeli vizsgák – 12. D vizsgabizottság

2023. június 26-28.

 

 

 

Iskolánk a május-júniusi vizsgaidőszakban szervez előrehozott és rendes érettségi vizsgát.

Igazgatói tájékoztató és a jelentkezési lapok kiosztása január közepétől történik, a jelentkezések iskolai leadásának határideje: 2023. február 9.

Előrehozott érettségi vizsgát a 10-11. évfolyamos tanulók a tavaszi vizsgaidőszakban tehetnek idegen nyelvekből illetve informatikából, kémiából és földrajzból, amennyiben teljesítik a vizsgára bocsátás feltételeit, azaz a helyi tantervben előírt követelményeket: idegen nyelvek esetén a 9., 10., 11. és 12., informatikából, kémiából és földrajzból a 9. és 10. évfolyam lezárt jegyeivel kell rendelkezni. A hiányzó tantárgyi követelményeket osztályozó vizsgákkal kell teljesíteni. (Az osztályozó vizsgák időpontjai a tanévi naptárban, részletes követelményei a honlapon megtalálhatók.)

Aki eredményes középszintű vagy emelt szintű előrehozott érettségi vizsgát tett, az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ebből a vizsgatárgyból nem tehet újra középszintű érettségi vizsgát, nem „javíthat” a korábban elért eredményén. Ugyanakkor a középszintű előrehozott vizsgaeredménnyel rendelkező tanulók az adott vizsgatárgyból tehetnek emelt szintű, úgynevezett szintemelő vizsgát (erre az őszi és a tavaszi vizsgaidőszakban is van lehetőségük).

A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet jelentkezni.

A rendes érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Tehát az érettségi vizsgák kezdetéig kell teljesíteni a közösségi szolgálatot, és abban az esetben, ha a vizsgázó ezt nem teljesíti, nem kezdheti meg – egyetlen vizsgatárgyból sem – az érettségi vizsgáit.

Az érettségi vizsgatárgyak vizsgaleírásai és vizsgakövetelményei megtalálhatók az OH honlapján (https://www.oktatas.hu) a Köznevelés/Érettségi/Az érettségi vizsgatárgyak követelményei menüpontban.

A 2023. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai elérhetők a https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2023tavaszi_vizsgaidoszak/2023tavasz_kozismereti_targyak linken.