Közérdekű adatok

Iskolánk a május-júniusi vizsgaidőszakban szervez előrehozott és rendes érettségi vizsgát.

Igazgatói tájékoztató és a jelentkezési lapok kiosztása január közepétől történik, a jelentkezések leadásának határideje: 2021. február 5.

Előrehozott érettségi vizsgát a 10-11. évfolyamos tanulók a tavaszi vizsgaidőszakban tehetnek idegen nyelvekből illetve informatikából, kémiából és földrajzból, amennyiben teljesítik a vizsgára bocsátás feltételeit, azaz a helyi tantervben előírt követelményeket: idegen nyelvek esetén a 9., 10., 11. és 12., informatikából, kémiából és földrajzból a 9. és 10. évfolyam lezárt jegyeivel kell rendelkezni. A hiányzó tantárgyi követelményeket osztályozó vizsgákkal kell teljesíteni. (Az osztályozó vizsgák időpontjai a tanévi naptárban, részletes követelményei a honlapon megtalálhatók.)

Aki eredményes középszintű előrehozott érettségi vizsgát tett, az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ebből a vizsgatárgyból nem tehet újra középszintű érettségi vizsgát, nem „javíthat” a korábban elért eredményén. Ugyanakkor a középszintű előrehozott vizsgaeredménnyel rendelkező tanulók az adott vizsgatárgyból tehetnek emelt szintű, úgynevezett szintemelő vizsgát (erre az őszi és a tavaszi vizsgaidőszakban is van lehetőségük).

A sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet jelentkezni.

A rendes érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Tehát az érettségi vizsgák kezdetéig kell teljesíteni a közösségi szolgálatot, és abban az esetben, ha a vizsgázó ezt nem teljesíti, nem kezdheti meg – egyetlen vizsgatárgyból sem – az érettségi vizsgáit.

Az érettségi vizsgatárgyak vizsgaleírásai és vizsgakövetelményei megtalálhatók az OH honlapján (https://www.oktatas.hu) a Köznevelés/Érettségi/Érettségi vizsgatárgyak menüpontban.