Felvételi információk az általános iskolába jelentkezőknek

A Baár-Madas, és így az általános iskola is a Dunamelléki Református Egyházkerület iskolája elsősorban a református gyülekezetekbe járó családok gyermekei számára, de minden érdeklődőt szeretettel fogadunk.
 

Az első osztályba az iskolaérett, 6. életévüket betöltött óvodásokat várjuk. Valamennyi tanévben egy 1. osztály indítására van lehetőségünk.
A felvételi folyamat célja egymás kölcsönös megismerése; ennek során a szülők megismerkedhetnek az iskola szellemiségével, oktatási módszereivel, iskolánk nevelői pedig a gyerekekkel és szüleikkel.
 

A felvételi folyamat menete:

Első lépésként ismerkedni hívjuk Önöket: minden év januárjának végén játékdélutánt tartunk az érdeklődők számára, amelyet a jövő tanévi elsős tanítók tartanak.
Ezt követően egy nyílt nap alkalmával tanítási órák megtekintésével ismerkedhetnek meg a következő első osztály tanítóival, majd az órák után rövid tájékoztatást tartunk iskolánk nevelési-oktatási elképzeléseiről.
Amely család a tapasztaltak alapján úgy dönt, hogy szívesen íratná iskolánkba gyermekét, szándékát a honlapunkról letölthető jelentkezési adatlap hozzánk történő eljuttatásával jelezheti.
A jelentkezési lapot beküldő szülőket és gyermeküket ismerkedő délutánra hívjuk, melynek időpontjáról valamennyi családot egyénileg, levélben értesítünk. Ezen az alkalmon a gyerekek rövid játék és uzsonna után egy játékos foglalkozáson vesznek részt, miközben az őket kísérő szüleikkel két-két kollégánk beszélget. A gyerekek foglalkozása négy-ötfős csoportokban zajlik, a szülőkkel pedig családonként beszélgetünk. Örömmel vesszük, ha a gyermeket mindkét szülő elkíséri.

A felvételről iskolánk igazgatója dönt az általános iskola vezetőjének javaslata alapján. A javaslattétel előtt minden esetben egyeztet az általános iskola teljes tantestülete.
A felvételi kérelmek elbírálásának eredményéről a családokat írásban értesítjük. A felvett gyerekek a helyi Önkormányzat által meghatározott időpontban iratkoznak be iskolánkba.
 

A felvételivel kapcsolatos időpontok és információk a 2020/21-es tanévben (a 2021 őszén első osztályba kerülő gyerekek számára):

Kedves Szülők,

tájékoztatjuk Önöket, hogy az érdeklődő családok 2021. január 15-én délután fál 5-től egy virtuális kézműves és játék délután résztvevői lehetnek. A foglalkozás linkje itt, a honlapon, valamint Facebook oldalunkon keresztül érhető majd el ezen a napon fél 5-től, és folyamatosan elérhető lesz a továbbiakban is.

A VÍRUSHELYZET FÜGGVÉNYÉBEN A MEGVALÓSÍTÁS MÓDJA VÁLTOZHAT; A DÁTUMOKON NEM VÁLTOZTATUNK.

  • Játékdélután: 2021. január 15., péntek, 16:30. Helyszín: iskolánk díszterme. A foglalkozást a jövendő első osztály tanítója Csizmadia Márta és Vértesy Andrea tartja.
     
  • Nyílt nap:

> tanítási órák: 2021. február 3., szerda, 7:45-10:30. Helyszín: B107-es terem. Tanít: Csizmadia Márta és Vértesy Andrea.

> tájékoztató: a nyílt órák után, 11:00-12:00. Tartja: általános rész: Kovács Adria, az általános iskola vezetője; a jövő évi első osztállyal kapcsolatban: Csizmadia Márta és Vértesy Andrea.

  • A jelentkezési lap leadásának határideje: 2021. február 15., hétfő
     
  • Ismerkedő foglalkozás: 2021. március 11., vagy 12.(csütörtök, péntek) délután.

Ha a vírushelyzet miatt az élő programokat nem tudjuk megtartani, digitális formában tudnak majd az érdeklődők csatlakozni; ennek módjáról honlapunkon lehet majd tájékozódni.

 

A felsőbb évfolyamokra (2-7. osztály) sajnos csak igen korlátozott számban tudunk gyerekeket fogadni. A 8. évfolyamra nem veszünk föl újonnan jelentkező gyerekeket.

Az erre a korosztályra vonatkozó jelentkezési lap szintén megtalálható honlapunkon; a jelentkezési lap leadásának határideje a 2020/2021-es tanévben a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan: 2021. április 23., péntek.
Az átjelentkező gyerekek 2021. május 21-én (péntek) egy tudásszintszint-felmérő foglalkozáson vesznek részt. Ezen a foglalkozáson a gyerekek a jelenlegi évfolyamuk tantervének megfelelő matematikai, szövegértési és nyelvtani feladatokat oldanak meg, valamint tollbamondást írnak és meghallgatjuk hangos olvasásukat.

A felvétellel kapcsolatos kérdéseket, kéréseket a kovacs.adria@bmrg.hu e-mail címen, valamint a 212 14 94/122-es telefonszámon várjuk.