Versenykiírás

 

A Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium a 2023-2024. tanévben megrendezi a kétfordulós Dunamelléki Református Általános Iskolák Matematikaversenyét 5-6. évfolyamos tanulók részére.

A verseny célja: Lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület református iskoláinak 5-6. évfolyamos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat. A matematika népszerűsítése mellett kiemelt célunk, hogy támogassuk a matematikában tehetséges tanulókat képességeik kibontakoztatásában.

A verseny két kategóriában és két fordulóban zajlik:

I. kategória 5. osztályos diákok

II. kategória 6. osztályos diákok

A verseny ütemezése:

Az 1. forduló időpontja: 2023. szeptember 26. (kedd) 14 óra.

Helyszíne a nevező iskolákban

A döntő időpontja: 2023. november 18. (szombat) 10 óra.

Helyszíne Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium (1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3.)

Jelentkezés, nevezés:

A nevezett tanulók neveit a www.bmrg.hu honlapon, az Általános Iskola → Matematikaverseny → Nevezés menüpontban rögzítheti a nevező iskola matematikatanára, vagy az arra kijelölt személy szeptember 18-ig.

A verseny szervezője

Süveges-Szabó Marianna Éva matematika szakos innovátor-mestertanár

Elérhetősége: suveges-szabo.marianna@bmrg.hu telefonszám: +36 1 212 14 94/143

A verseny menete:

Első forduló

Egy 20 feleletválasztós feladatból álló online feladatsort kell megoldaniuk a tanulóknak. A feladatok beküldéséhez internetkapcsolat szükséges. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található. A feladatok megoldásához körző, vonalzó, szögmérő használható. Minden feladatnál csak egy helyes válasz lehetséges. A feladatmegoldásra 60 perc áll rendelkezésre. A beküldött megoldásokat a versenyfelület rendszere automatikusan javítja, a pontszámok jóváhagyás után lesznek láthatóak.

Minden iskola kategóriánként legjobb tanulója behívást kap a verseny döntőjébe. A döntőbe kerül még az a kategóriánként három tanuló is, akik nem kerültek iskolájuk legjobb tanulója közé, de a teljes résztvevők közül a három legmagasabb pontszámmal rendelkeznek.

Döntő

A döntőben 5 feladatot kell a versenyzőnek papíron megoldania. A feladatmegoldásra 60 perc áll rendelkezésre. A dolgozatok javítását a nevező iskolákból érkező, a versenyzőket kísérő szaktanárok végzik a javítókulcsok alapján. Csak azokat a tanulókat tudjuk fogadni a döntőbe, akit legalább egy matematikatanár kísér az iskolájából.

 

A döntő ideje alatt a kollégák részére módszertani, tájékoztató előadásokat, beszélgetéseket szervezünk. A feladatsorok javításakor gimnáziumunk tehetséges tanulóinak vezetésével a természettudományok csodáival ismerkedhetnek a döntőben résztvevő versenyzők. A részletes programokról a verseny előtt értesítjük a döntőbe jutottak tanárait. A napot az ünnepélyes eredményhirdetés zárja.

Reméljük levelünk felkeltette érdeklődésüket, s találkozhatunk Önökkel a versenyen!

Áldás, békességet!

Budapest, 2023. május 24.

 

Süveges-Szabó Marianna Éva                       Molnár Tímea                        Tombor László

              főszervező                                       általános iskolai                              igazgató

                                                                 intézményegység-vezető