Házirend

VII. Házirend

 (Az Iskola Házirendjének csatolmánya, a benne foglaltak

a teljes iskolára vonatkozó házirenddel együtt érvényesek)

 

I. A mindennapi iskolai élet szabályai

A tanítási napokon legkésőbb 7,40-re legyél az osztályteremben és készülj elő a tanórára! Az első tanítási óra 7,45-kor kezdődik. Heti munkánkat hétfőnként 7,40-kor áhítattal kezdjük, ezért ezeken a napokon legkésőbb 7,35-re érkezünk.  A hétkezdő áhítat fontos része közösségünk életének: Istenre figyelve, csendben megállva előtte Rá bízzuk magunkat, ráhangolódunk a hétre, együtt kérjük áldását. Ügyelj, hogy ne maradj ki belőle, és érkezz időben, mert méltatlan dolog késéssel megzavarni egy közösség elmélyült csendességét.  

A többi napon a tanítás az első órán közös imádsággal kezdődik és az utolsó óra végén közös imádsággal fejeződik be.

Az iskolába önállóan érkezel, hazamenetelkor pedig a bejárati aulában várnak rád szüleid. Amikor megérkeznek érted, telefonon jelzik a napközis vagy tanulószobai tanárodnak, aki szól neked. Ha 1. osztályos vagy, reggel szüleid az első héten bekísérhetnek az osztályterembe és segíthetnek elrendezni a felszerelésedet.

Az óra kezdete előtt elhangzó figyelmeztető csengetéskor légy a teremben! A belépő tanárt felállással üdvözöld! A tanítási óra végén tedd el az előző órai felszerelésedet és készítsd ki a következő órára szükséges eszközeidet!

Az utolsó tanítási óra után tegyél rendet a padodban! Ne hagyj benne szemetet! A széked tedd föl a padra!

A 3. óra utáni szünetet az alsó tagozatosok az udvaron töltik. A felső tagozatosoknak is szabad lemenniük, de csak akkor kötelező, ha aznap 5 tanítási órájuk van. Az 6 és 7 tanítási órás napokon a felső tagozatosok kötelező udvari szünete az 5. óra utáni 20 perces szünet. Az udvarra szabad labdát és más sportszereket vinni. Aki kiviszi a játékokat, sportszereket, arra is ügyeljen, hogy a játékidő végén azok visszakerüljenek a helyükre. Gyakran előfordul, hogy a focipályát éppen használják a gimnazisták, amikor ti is szeretnétek ott játszani. Ilyenkor kedvesen és udvariasan - ha szükséges, tanár segítségével - kérjetek helyet a játékhoz! Játék közben légy sportszerű, viseld el, ha veszít a csapatod, és ne gorombáskodj az ellenféllel! Ügyelj arra, hogy - különösen szándékosan - ne kövess el durvaságot, sem szóval, sem tettel! Az udvarra csak akkor mehettek ki, ha felnőtt is van veletek. Bármikor, amikor az udvaron vagytok, be kell tartanotok azt a szabályt, hogy csak a kijelölt területen szabad tartózkodni.

Azokban a szünetekben, amikor nem megyünk le az udvarra, az osztályteremben és az általános iskolai épületrész folyosóján szabad beszélgetni, játszani. Ezek a helyiségek nem alkalmasak labdázásra, fogócskázásra, ezért ilyesmi itt tilos. Ha a folyosón várakoztok a következő tanórára, csak halkan beszélgessetek, és húzódjatok a folyosó egyik oldalára, hogy az arra járók elférjenek tőletek!

A szaktantermekben és a tornatermekben is csak felnőtt felügyelete mellett szabad tartózkodnotok. A tornatermekbe az 1-4. osztályosok azzal a tanárral vonulnak le, aki a testnevelést tanítja. A felső tagozatosok önállóan mennek testnevelés órára vagy a szaktantermi órákra. Ilyenkor is csendben, fegyelmezetten közlekedjetek! 

A mellékhelyiségek használatakor ügyelj a rendre és a tisztaságra, továbbá a többiek nyugalmára!

Az 1-4. osztályosok a „kisebédlőben”, a felsősök az iskola éttermében ebédelnek. Az ebédelés és egyéb étkezések tanév elején meghatározott időrendjét tartsd be! 1-4. osztályban a napközis nevelőtökkel, 5-6. osztályban a tanulószoba-vezetővel, vagy engedéllyel önállóan, 7-8.-ban önállóan mehettek ebédelni. Az ebédlőben óvatosan, körültekintően közlekedj és tartsd be az itt érvényes szabályokat! Igyekezz szépen, kulturáltan enni! Ha egy bizonyos ételt nem szeretsz, a többiek kedvét akkor se vedd el tőle! Étkezés közben szabad halkan beszélgetni. Ne felejtsd el megköszönni az ebédet!

 

A könyvtárba tanítási idő alatt engedéllyel mehetsz. Tanítási idő után hosszabb ideig a könyvtárban maradni - tanulás, munka vagy egyéb elfoglaltság céljából - szintén csak engedéllyel szabad.

A büfét és az étel automatákat 5. osztályos korodtól használhatod. Az automatákat ne rongáld! Ha valaki ezt nem tartja be, a rongálás mértékétől függően egy ideig nem használhatja az automatákat.

Tanítási idő alatt az iskolát csak szüleid személyes vagy írásbeli kérésére és nevelőid tudtával hagyhatod el. Mobiltelefonos jelzésre csak akkor engedünk ki az iskolából, ha szüleid előzőleg írásban kérték! A délelőtti tanítás után a játékidő befejeztével csak a napközisek és tanulószobások tartózkodhatnak az iskola épületében és a kertben. A többiek külön engedéllyel maradhatnak az iskolában, de csak a megbeszélt helyen.

 

Különböző alkalmainkon az alkalomhoz illően öltözünk.

Hétköznapokon 1-4. osztályig kötelező viselet az iskolaköpeny. Testnevelés órán fehér pólót és sötétkék vagy fekete rövidnadrágot hordj! Hűvös időben az udvaron természetesen viselhető melegítő. Ne felejtkezz el a fehér váltózokniról! A tornaterembe csak tiszta tornacipőben, a gyógytestnevelés-terembe csak zokniban lépj! Ünnepi alkalmainkon alsó tagozaton az iskolai ünneplő ruhát és blúzt kell hordanotok; ha már felsős vagy, matrózblúzt és ízléses hosszúságú sötét szoknyát, illetve fehér inget/iskolai nyakkendőt és sötét öltönynadrágot viselj. A szoknya megfelelő hosszúsága és az ünnepeken betűrve viselt férfiing nem csupán iskolai elvárás, sokat árul el az illemszabályok ismeretéről és a jó ízlésről – használd ki a lehetőséget megmutatni, hogy mindkettőnek birtokában vagy, és mi, a tanáraid büszkék leszünk rád!  Ne feledd: az ünnepi öltözékhez ünnepi cipőt végy föl! 

Novembertől áprilisig az iskola helyiségeiben 1-6. osztályig egészségügyi és tisztasági okokból váltócipő viselése kötelező.

Haj-és arcfestés, körömlakk, továbbá feltűnő hajviselet és ékszer, piercing viselése iskolánkban nem megengedett.

A mobiltelefonod felső tagozaton reggel bekerül egy közös dobozba, amelyet napközben a páncélszekrényben őrzünk; a telefont akkor kérheted el, amikor távozol az iskolából.  A napközi/tanulószoba és az ebédelés ideje alatt a telefon még a dobozban marad. Ha a telefont engedély nélkül használod, akkor sajnos át kell adnod nekünk és a szüleidnek adjuk vissza.

 

II. Iskolánk tanulójaként jogod van…

- az iskola helyiségeinek, eszközeinek rendeltetésszerű használatára;

- részt venni az érdeklődésednek megfelelő tanórán kívüli foglalkozásokon (szakkörön), és iskolánk képviseletében tanulmányi és egyéb versenyeken;

- iskolai érdemjegyeidet ismerni, melyeket tanáraid felső tagozaton csak az elektronikus naplóba jegyeznek be;

- a nagyobb dolgozatokról 3 nappal előre tudni;

- ha a tanórán nem értesz valamit, vagy nem boldogulsz egy feladattal, tanárodtól segítséget kérni;

- ha általában kérdésed, kérésed van, vagy segítségre van szükséged, nevelőidhez, az iskola orvosához, védőnőjéhez, az iskola dolgozóihoz fordulni;

- iskolatársadat szeretettel, megfelelő módon figyelmeztetni, ha úgy látod, hogy nem az iskolánkban elvártak szerint viselkedik, esetleg önmagára vagy másra nézve veszélyes dolgot tesz. Ha figyelmeztetsz valakit és nem hallgat rád, jogod van felnőtt segítségét kérni. Ez ilyen esetben szükséges és nem számít árulkodásnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Iskolánk tanulójaként kötelességed…

- pontosan megjelenni a tanítási órákon és foglalkozásokon; az órákon és foglalkozásokon fegyelmezetten viselkedni, odafigyelni és aktívan részt venni;

- felszerelésedre, taneszközeidre, az iskola felszerelésére és taneszközeire vigyázni. Ha szándékosan teszel tönkre valamit, a szüleidnek ki kell fizetniük az árát;

- az iskolai munkához szükséges taneszközöket magaddal hozni és előkészíteni a tanórákra;

- kötelező és önként vállalt házi feladataidat, egyéb feladataidat elvégezni;

- legjobb tudásod szerint tanulni;  

- ha hiányzol, pótolni a tananyagot a tanároddal megbeszéltek alapján. Ehhez kérheted tanárod segítségét;

- szüleidnek átadni az iskola által küldött, nekik címzett leveleket/az iskolában odaadni a szüleid leveleit; ne feledd el a hiányzások igazolását a megérkezésed első napján átadni az osztályfőnöködnek!

- az iskola valamennyi nevelőjének és dolgozójának szót fogadni;

- az iskola valamennyi dolgozójának tisztelettudóan köszönni és mindenkivel - felnőttel és általános iskolás vagy gimnazista diákkal egyaránt - tisztelettel beszélni. Iskolánkban a szokásos köszöntés: „Áldás, békesség!”;

- megválogatni a szavaid; uralkodj magadon, ne használj durva, csúnya, bántó szavakat!

- a vitákban, konfliktushelyzetekben megfelelő megoldást keresni: soha ne üsd meg a társaid; se szóval, se tettel ne bánts senkit! Tartsd ezt be a virtuális világban is, válogasd meg, hogy mit posztolsz, mit osztasz meg!

- kerülni az épületben való rohangálást;

- védelmezni, segíteni a kisebbeket, gyengéket és bárkit, aki rászorul; velük türelmesen viselkedni és társaidat is figyelmeztetni erre;

- balesetet, durvaságot jelenteni a legközelebbi felnőttnek.

 

IV. A hetesek feladatai

- A hetesek a tanórák kezdetén jelentik, hogy hány hiányzó van és kik azok, továbbá azt, hogy az osztály készen áll-e az órára.

- Gondoskodnak megfelelő mennyiségű és méretű krétáról, a tábla tisztaságáról.

- A szünetekben szellőztetnek.

- A tanítási nap folyamán felelősek a tanterem tisztaságáért, rendjéért. A rend és a tisztaság megtartására joguk és kötelességük megfelelő módon figyelmeztetni osztálytársaikat is.

- Kiürítik a szelektív hulladékgyűjtőket.

- A tanítási órák végeztével felsöprik az osztálytermet (felső tagozaton).

- Ha becsöngetés után öt perccel még nem érkezett meg az órát tartó pedagógus, jelentik a tanáriban.

- Kulcsot kérnek, bezárják a termet, ha az osztály tornaórán van.

Az osztályfőnök a hetesek és az osztálytársak meghallgatásával értékeli a hetesek munkáját. Az értékelés bekerül az ellenőrzőbe.

 

Iskolán kívül is viselkedj úgy, ahogyan azt az iskolában helyesnek tartjuk!

Bárhol tartózkodsz, különösen ügyelj a nálad kisebbek, gyengébbek testi- lelki épségére!