Utazás Budapestre

A nagyenyedi testvériskola látogatása

Iskolánk már a kezdetektől fogva kiemelten fontosnak tartja a határon túli magyar közösségekkel, intézményekkel való kapcsolattartást. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiummal való testvériskolai viszony pedig egyike a legrégebbi ismeretségeknek, melynek ápolását kiemelten fontosnak tartjuk.
2017. október 20-án érkeztek iskolánkba  a "Határtalanul" program keretében nagyenyedi testvériskolánk diákjai, akik négy napon át különféle változatos programon vettek részt vendéglátóikkal együtt. Szombaton csoportokban, játékos feladatok keretében fedezték fel Budapest nevezetességeit, ezen belül is különös tekintettel azokat budapesti emlékeket kutatták fel, melyek valamilyen módon Erdélyhez köthetőek. Erről a napról a csapatok prezentációkat is készítettek, melyeket november során teszünk közzé honlapunkon.
Vasárnap a Torockó téri református gyülekezet istentiszteletén nagyenyedi vendégeink rövid szolgálatot is végeztek, amit Székesfehérvár meglátogatása követett.
Hétfőn, október 23-án az Országház meglátogatását követően, az 1956. október 25-iki sortűz emlékére készült kiállítást is megtekintettük, így megemlékezve az események áldozatairól.
Bátran kijelenthetjük, hogy fárasztó, de minden tekintetben értékes és élményekkel teli napok állnak mögöttünk!