Általános tájékoztató

2016. január 1-jétől a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.  

A törvény értelmében az iskolai közösségi szolgálat: „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.

Az alábbi területeken folytatható tevékenység:

a) egészségügyi,

b) szociális és jótékonysági,

c) oktatási,

d) kulturális és közösségi,

e) környezet- és természetvédelemi,

f) katasztrófavédelmi,

g) óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,

h) egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési

Az 50 óra teljesíthető egy vagy több projekt keretében, egy vagy több év alatt is. A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő; alkalmanként legkevesebb egy, tanítási napokon legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

Az iskolai közösségi szolgálat hivatalos weboldala: www.kozossegi.ofi.hu