Felvételi eljárás

 

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

OM azonosító: 035305
Feladatellátási hely kódja: 001

 

A felvételi eljárás

A felvételi vizsgák rendjét és a jelentkezés módját minden évben a tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet határozza meg. Ennek függvényében állapítjuk meg saját vizsgarendünket, betartva a 20/2012. EMMI rendelet 27.§ (2) bekezdését.

A felvételi vizsga menete

A négy évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az egységes központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi és matematikai (alapvetően kompetenciát mérő) feladatsorokat kell megoldaniuk.
A szóbeli vizsgára történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredményének és az általános iskolai osztályzatoknak az ismeretében határozzuk meg.
A szóbeli vizsgán olvasási-szövegértési képességeket, magyar nyelvi és irodalmi, természettudományos, valamint hittanbeli, bibliaismereti tájékozottságot vizsgálunk. A témák az általános iskolai kerettantervi alapkövetelményekhez kapcsolódnak. A témakörök megtalálhatók az iskola honlapján.

A hat évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az egységes, központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi és matematikai (alapvetően kompetenciát mérő) feladatsorokat kell megoldaniuk.
A szóbeli vizsgára történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredményének és az általános iskolai osztályzatoknak az ismeretében határozzuk meg.
A szóbeli vizsgán olvasási-szövegértési képességeket, magyar nyelvi és irodalmi, illetve matematikai ismereteket, valamint hittanbeli, bibliaismereti tájékozottságot vizsgálunk. A témakörök megtalálhatók az iskola honlapján.

A szóbeli vizsgára történő behívás ponthatárát a jelentkezési lapok feldogozása után az iskola honlapján közzétesszük.
A szóbeli vizsga pontos időpontjáról minden jelentkezőt e-mailben értesítünk, a kiértesítések után a beosztás a honlapra is felkerül.

A felvételi pontszámításhoz a jelentkezési lap mellett szükséges egyéb dokumentumok:

  • írásbeli pontjait tartalmazó értékelő lap
  • speciális dokumentumok: honlapunkról letölthető Bemutatkozó adatlap, valamint lelkészi/plébánosi ajánlás
  • a kiválasztott tagozat hozott pontjainak számításához a megadott tantárgyak osztályzatai (bizonyítvány másolat beküldése nem szükséges)
     

A felvételi sorrend kialakítása

A felvételizők teljesítményét pontozással értékeljük, és az így kialakított sorrend alapján hozzuk meg a döntésünket. Pontegyenlőség esetén a következő szempontokat vesszük figyelembe a tanulóknál: hátrányos helyzetű, a székhelyünk szerinti településen lakó, ezt követően református vallású, majd végül azt a tanulót részesítjük előnyben, akinek testvére az intézménybe jár vagy járt.

A felvételi eljárás során az Nkt 51. §-ának (5) bekezdése szerint biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályok érvényesülését (például hosszabb felkészülési időt biztosítunk, segédeszköz használatát tesszük lehetővé, mentesítünk egyes írásbeli vizsgarészek értékelése alól).

A Baár-Madas általános iskolájának nyolcadikos tanulói az érvényes jogszabályoknak és a pedagógiai programnak megfelelően meghatározott tanulmányi eredmények elérése esetén vizsga nélkül kerülhetnek be, a hat évfolyamos képzések esetében ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint más iskolából jelentkezőkre.

 

négy évfolyamos képzés

A négy évfolyamos képzésre jelentkezőknél az elérhető maximális pontszám –tagozatonként változó összetevőkkel – 350.

 

angol, német tagozat (0001, 0002)

- általános iskolai 6., 7. év végi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) és 7. év végi eredmények (fizika, kémia, földrajz közül kettő) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- a szóbeli vizsga (magyar: 25 pont, természettudományok: 25 pont,

hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

   

biológia tagozat (0003)

- általános iskolai 6., 7. év végi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom,

történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) és 7. év végi eredmények (fizika,

kémia, földrajz közül kettő) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- a szóbeli vizsga (biológia-kémia: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont)

eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

 

hat évfolyamos képzés

A hat évfolyamos képzésre jelentkezőknél elérhető maximális pontszám –tagozatonként változó összetevőkkel– 350.

 

matematika tagozat (0004)

- általános iskolai 4., 5. év végi és 6. első félévi eredmények (magyar nyelv,

magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye háromszoros szorzóval:

150 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye:

50 pont

- a szóbeli vizsga (matematika: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont)

eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

magyar (nyelvi-kommunikációs) tagozat (0005)

- általános iskolai 4., 5. év végi és 6. első félévi eredmények (magyar nyelv,

magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye:

50 pont

- egységes központi magyar írásbeli eredménye háromszoros szorzóval:

150 pont

- a szóbeli vizsga (magyar nyelv és irodalom: 50 pont,

hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

 

Értesítés a vizsga eredményéről:

A tanulók általános iskolai tanulmányi osztályzatait, a központi írásbeli vizsgán és a szóbeli vizsgán elért pontjait összesítjük. Az így kialakult sorrend az ideiglenes felvételi jegyzék.
Az ideiglenes felvételi jegyzéket az intézmény honlapján tesszük közzé. Minden jelentkező értesítést kap vizsgaeredményéről. Határozatunkat a felvételi eljárás általános szabályainak megfelelően juttatjuk el a jelentkezőknek.

 

 

Határidők, fontos dátumok

 

négy évfolyamosok:

Tanulói jelentkezési lap leadása a központi írásbeli vizsgára (honlapunkról letölthető)

2023. november 30., Baár–Madas

Központi írásbeli felvételi vizsga

2024. január 20., 10.00 óra

Bemutatkozó adatlap (honlapunkról letölthető),
lelkészi ajánlás leadása

2024. január 30., Baár–Madas

2024. február 13-áig leadható!

Jelentkezési lap benyújtása

2024. február 21., saját iskola

Tanulói adatlap elküldése

2024. február 21., 9001 Győr, Pf. 694.

Szóbeli felvételi vizsga

2024. március 6 – 9. között, Baár–Madas

 

hat évfolyamosok:

Tanulói jelentkezési lap leadása a központi írásbeli vizsgára (honlapunkról letölthető)          

2023. november 30., Baár–Madas

Központi írásbeli felvételi vizsga

2024. január 20., 10.00 óra

Bemutatkozó adatlap (honlapunkról letölthető),
lelkészi ajánlás leadása

2024. január 30., Baár–Madas

2024. február 13-áig leadható!

Jelentkezési lap benyújtása

2024. február 21., saját iskola vagy Baár–Madas

Tanulói adatlap elküldése

2024. február 21., 9001 Győr, Pf. 694.

Szóbeli felvételi vizsga

2024. március 11 - 13. között, Baár–Madas