Felvételi eljárás

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

OM azonosító: 035305
Feladatellátási hely kódja: 001

A felvételi eljárás

A felvételi vizsgák rendjét és a jelentkezés módját minden évben a tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet határozza meg. Ennek függvényében állapítjuk meg saját vizsgarendünket, betartva a 20/2012. EMMI rendelet 27.§ (2) bekezdését.
 

A felvételi vizsga menete

A négy évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az egységes központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi és matematikai (alapvetően kompetenciát mérő) feladatsorokat kell megoldaniuk.
A szóbeli meghallgatásra történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredményének és az általános iskolai osztályzatoknak az ismeretében határozzuk meg.
A szóbeli vizsgán olvasási-szövegértési képességeket, magyar nyelvi és irodalmi, természettudományos, valamint hittanbéli, bibliaismereti tájékozottságot vizsgálunk. A témák az általános iskolai kerettantervi alapkövetelményekhez kapcsolódnak. A témakörök megtalálhatók az iskola honlapján.

 

A hat évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az egységes, központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi és matematikai (alapvetően kompetenciát mérő) feladatsorokat kell megoldaniuk.
A szóbeli meghallgatásra történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredményének és az általános iskolai osztályzatoknak az ismeretében határozzuk meg.
A szóbeli meghallgatáson olvasási-szövegértési képességeket, magyar nyelvi és irodalmi, illetve matematikai ismereteket, valamint hittanbéli, bibliaismereti tájékozottságot vizsgálunk. A témakörök megtalálhatók az iskola honlapján.

 

A felvételi sorrend kialakítása

A felvételizők teljesítményét pontozással értékeljük, és az így kialakított sorrend alapján hozzuk meg a döntésünket. Pontegyenlőség esetén a központi felvételi szabályoknak megfelelően a halmozottan hátrányos helyzetű, majd a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően a református vallású, majd azt a tanulót részesítjük előnyben, akinek testvére az intézménybe jár vagy járt.

A felvételi eljárás során az Nkt 51. §-ának (5) bekezdése szerint biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályok érvényesülését (például hosszabb felkészülési időt biztosítunk, segédeszköz használatát tesszük lehetővé, mentesítünk egyes írásbeli vizsgarészek értékelése alól).

A Baár-Madas általános iskolájának tanulói az érvényes jogszabályoknak és a pedagógiai programnak megfelelően az általános képzési formákra (angol, német tagozat) vizsga nélkül kerülhetnek be, a négy évfolyamos biológia tagozatos csoportnál és a hat évfolyamos képzések esetében ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint más iskolából jelentkezőkre.

 

négy évfolyamos képzés

A négy évfolyamos képzésre jelentkezőknél az elérhető maximális pontszám –tagozatonként változó összetevőkkel – 350.

 

angol, német tagozat (0001, 0002)

- általános iskolai 6., 7. év végi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) és 7. év végi eredmények (fizika, kémia, földrajz közül kettő) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- a szóbeli meghallgatás (magyar: 25 pont, természettudományok: 25 pont,

hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

 

biológia tagozat (0003)

- általános iskolai 6., 7. év végi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom,

történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) és 7. év végi eredmények (fizika,

kémia, földrajz közül kettő) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- a szóbeli meghallgatás (biológia-kémia: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont)

eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

 

hat évfolyamos képzés

A hat évfolyamos képzésre jelentkezőknél elérhető maximális pontszám –tagozatonként változó összetevőkkel– 350.

 

matematika tagozat (0004)

- általános iskolai 4., 5. év végi és 6. első félévi eredmények (magyar nyelv,

magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye háromszoros szorzóval:

150 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye:

50 pont

- a szóbeli meghallgatás (matematika: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont)

eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

magyar (nyelvi-kommunikációs) tagozat (0005)

- általános iskolai 4., 5. év végi és 6. első félévi eredmények (magyar nyelv,

magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye:

50 pont

- egységes központi magyar írásbeli eredménye háromszoros szorzóval:

150 pont

- a szóbeli meghallgatás (magyar nyelv és irodalom: 50 pont,

hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

 

Értesítés a vizsga eredményéről:

Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola épületében –az igazgatói hirdetőn–  és az intézmény honlapján tesszük közzé. Minden jelentkező értesítést kap vizsgaeredményéről. Határozatunkat a felvételi eljárás általános szabályainak megfelelően postázzuk.

 

 

Határidők, fontos dátumok

 

négy évfolyamosok

Tanulói jelentkezési lap leadása a központi írásbeli vizsgára (honlapunkról letölthető)

2018. december 7., Baár–Madas

Bemutatkozó lap (honlapunkról letölthető), lelkészi ajánlás leadása

2018. december 7., Baár–Madas
(későbbi időpontban is leadható)

Központi írásbeli felvételi vizsga

2019. január 19., 10.00 óra, Baár–Madas

Jelentkezési lap benyújtása

2019. február 18., saját iskola

Tanulói adatlap elküldése

2019. február 18., 9001 Győr, Pf. 694.

Szóbeli felvételi vizsga

2019. február 25.– március 1. között, Baár–Madas

 

hat évfolyamosok

Tanulói jelentkezési lap leadása a központi írásbeli vizsgára (honlapunkról letölthető)          

2018. december 7., Baár–Madas

Bemutatkozó lap (honlapunkról letölthető), lelkészi ajánlás leadása

2018. december 7., Baár–Madas
(későbbi időpontban is leadható)

Központi írásbeli felvételi vizsga

2019. január 19., 10.00 óra, Baár–Madas

Jelentkezési lap benyújtása

2019. február 18., saját iskola vagy Baár–Madas

Tanulói adatlap elküldése

2019. február 18., 9001 Győr, Pf. 694.

Szóbeli felvételi vizsga

2019. február 21- 23. között, Baár–Madas

 

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd kinyomtatva továbbítani kell a jelentkezési lapokat a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, illetve a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába (9001 Győr Pf. 694).
Részletes tájékoztató az alábbi linken található:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas/egyeni_jelentkezes_menete
Felhívjuk a figyelmüket, hogy kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség, ezért NE HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi lap nyomtatványokat.