A 2024–2025-ös tanévben induló képzések

Baár-Madas Református Gimnázium

OM azonosító: 035305
Feladatellátási hely kódja: 001

 

négy évfolyamos képzés (két osztály)

 1. emelt szintű angol

tanulmányi terület kódja: 0001

második idegen nyelv: francia, német vagy olasz (a felvett diákok érdeklődésétől függően)

 Az osztály emelt óraszámban első idegen nyelvként angolt tanul (középhaladó szinten). A kerettantervre épülő képzés során a 11. évfolyamtól a kötelező érettségi tárgyak mellett emelt szintű képzés biztosítása fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tantárgyakból.

 

 2. a) emelt szintű német

tanulmányi terület kódja: 0002

második idegen nyelv: angol, francia vagy olasz (a felvett diákok érdeklődésétől függően)

 A csoport emelt óraszámban első idegen nyelvként németet tanul (középhaladó szinten). A kerettantervre épülő képzés során a 11. évfolyamtól a kötelező érettségi tárgyak mellett emelt szintű képzés biztosítása fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika tantárgyakból.

 2. b) emelt szintű biológia

tanulmányi terület kódja: 0003

első idegen nyelv: angol (középhaladó szinten)

második idegen nyelv: francia, német vagy olasz (a felvett diákok érdeklődésétől függően)

A tanulócsoport négy éven át magas óraszámban, emelt szinten tanulja a biológia tantárgyat. A tanórák kiegészülnek terepgyakorlatokkal és laboratóriumi foglalkozásokkal, s szintén magasabb szinten oktatjuk a környezetvédelmet. A képzés célja, hogy diákjaink nagyobb biológiai tájékozottságra tegyenek szert és elsajátítsák a környezetet védő gondolkozásmódot, ami illeszkedik az intézmény ökoiskola jellegéhez.

 

hat évfolyamos képzés (egy osztály)

 1. a) emelt szintű matematika

tanulmányi terület kódja: 0004

első idegen nyelv: angol vagy német (mindkettő középhaladó szinten)

választható második idegen nyelv: angol, francia, német vagy olasz

 Az erre a képzésre járó tanulók hat éven keresztül heti öt órában tanulják a matematikát emelt szinten, melynek középpontjába a problémamegoldó gondolkodás kerül. Első idegen nyelvként az angolt vagy a németet tanítjuk, a második idegen nyelvet a kilencedik évfolyamon kezdik diákjaink tanulni.

 

1. b) emelt szintű magyar (nyelvi-kommunikációs)

tanulmányi terület kódja: 0005

első idegen nyelv: angol vagy német (mindkettő középhaladó szinten)

választható második idegen nyelv: angol, francia, német vagy olasz

Kommunikációs ismeretekkel bővített emelt szintű magyar nyelv- és irodalomoktatás. Ez a képzési forma klasszikus alapozással segíti az idegen nyelvek hatékonyabb oktatását és fejleszti a kommunikációs készséget. Első idegen nyelvként az angolt vagy a németet tanítjuk, a második idegen nyelvet a kilencedik évfolyamon kezdik diákjaink tanulni.