Átvételi vizsga külföldön tanuló diák esetén

A külföldi iskolából érkező tanuló ugyan olyan átvételi vizsgát köteles tenni, mint a hazai iskolába járó diákok. A számukra összeállított vizsgaanyag azt a tananyagot kéri számon, amit az általuk megcélzott évfolyam tanulóinak tudniuk kell. Évfolyamba sorolásuk a tanulók tényleges tudása alapján történik, mivel több iskolarendszerben az évfolyamok számozása eltérő a magyar rendszertől.
A tanuló felvételét/továbbhaladását az igazgató különbözeti vizsga letételéhez kötheti - ez a kötelező érettségi tárgyak esetében különösen ajánlott, de magyar nyelv, magyar irodalom és történelem tantárgyakból kötelező - melyet határozat formájában rögzít.
Ezek alapján a szülő kérvényezi az iskolától a különbözeti vizsga megszervezését és gondoskodik a tanulók felkészítéséről.  A tanulót legalább 30 nappal a vizsga előtt értesíteni kell a vizsga időpontjáról és helyéről.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 92.§ (a külföldön folytatott tanulmányokról)

2001. évi C törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről  62.§  (Elismerési tv.)