Érettségi jelentkezés törlésének és módosításának lehetősége végzős tanulóknál

Tisztelt érettségiző diákok!

A Kormány 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelete, amely a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről rendelkezik, módot ad a diákoknak vizsgajelentkezésük törlésére, meghatározott esetekben módosítására.

A vizsgajelentkezések törlése minden tantárgyra vonatkozik, egy-egy tárgyat nem lehet lemondani.

Az alábbiakban idézem a rendelet vonatkozó részét:

„4. § (3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy

a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,

b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,

c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.

(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.”

A formanyomtatvány elérhető a következő helyen:

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/

Fontos felhívni a figyelmeteket a beadás végső időpontjára, amely jövő hét kedd (2020. április 21.).

A kérelmet a gulyas.aranka@bmrg.hu címre küldjétek el.

Az érettségivel kapcsolatos egyéb tudnivalókról folyamatosan tájékoztatunk e-mailben, az osztályfőnökön keresztül, az iskola honlapján.

Az érettségi felkészüléshez kitartást és erőt kívánunk!

Áldás, békesség!

Tombor László