Felvételi Eljárás

A felvételi eljárás

 

A felvételi vizsgák rendjét és a jelentkezés módját minden évben a tanév rendjéről kiadott miniszteri rendelet határozza meg. Ennek függvényében állapítjuk meg saját vizsgarendünket, betartva a 20/2012. EMMI rendelet 27.§ (2) bekezdését.

 

A felvételi vizsga menete

 

A négy évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az egységes központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi és matematikai (alapvetően kompetenciát mérő) feladatsorokat kell megoldaniuk.

A szóbeli vizsgán olvasási-szövegértési képességeket, magyar nyelvi és irodalmi, természettudományos, valamint hittanbéli, bibliaismereti tájékozottságot vizsgálunk. A témák az általános iskolai kerettantervi alapkövetelményekhez kapcsolódnak. A témakörök megtalálhatók az iskola honlapján.

 

A hat évfolyamos képzésre jelentkezők írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek. Az egységes, központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi és matematikai (alapvetően kompetenciát mérő) feladatsorokat kell megoldaniuk.

A szóbeli meghallgatáson olvasási-szövegértési képességeket, magyar nyelvi és irodalmi, illetve matematikai ismereteket, valamint hittanbéli, bibliaismereti tájékozottságot vizsgálunk. A témakörök megtalálhatók az iskola honlapján.

 

A felvételi sorrend kialakítása

 

A felvételizők teljesítményét pontozással értékeljük, és az így kialakított sorrend alapján hozzuk meg a döntésünket. Pontegyenlőség esetén a központi felvételi szabályoknak megfelelően a halmozottan hátrányos helyzetű, majd a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően a református vallású, majd azt a tanulót részesítjük előnyben, akinek testvére az intézménybe jár vagy járt.

A felvételi eljárás során az Nkt 51. §-ának (5) bekezdése szerint biztosítjuk a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó jogszabályok érvényesülését (például hosszabb felkészülési időt biztosítunk, segédeszköz használatát tesszük lehetővé, mentesítünk egyes írásbeli vizsgarészek értékelése alól).

A Baár-Madas általános iskolájának tanulói az érvényes jogszabályoknak és a pedagógiai programnak megfelelően az általános képzési formákra vizsga nélkül kerülhetnek be, a tagozatos csoportoknál a négy és a hat évfolyamos képzés esetében is ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint más iskolából jelentkezőkre..

 

négy évfolyamos képzés

A négy évfolyamos képzésre jelentkezőknél az elérhető maximális pontszám –tagozatonként változó összetevőkkel – 350.

 

általános angol, német tagozat (01, 02)

- általános iskolai 6., 7. év végi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) és 7. év végi eredmények (fizika, kémia, földrajz közül kettő) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- a szóbeli meghallgatás (magyar: 25 pont, természettudományok: 25 pont,

hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

biológia tagozat (03)

- általános iskolai 6., 7. év végi eredmények (magyar nyelv, magyar irodalom,

történelem, idegen nyelv, matematika, biológia) és 7. év végi eredmények (fizika,

kémia, földrajz közül kettő) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye kétszeres szorzóval:

100 pont

- a szóbeli meghallgatás (biológia-kémia: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont)

eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

 

hat évfolyamos képzés

A hat évfolyamos képzésre jelentkezőknél elérhető maximális pontszám –tagozatonként változó összetevőkkel– 350.

 

matematika tagozat (04)

- általános iskolai 4., 5. év végi és 6. első félévi eredmények (magyar nyelv,

magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye háromszoros szorzóval:

150 pont

- egységes központi magyar nyelvi írásbeli eredménye:

50 pont

- a szóbeli meghallgatás (matematika: 50 pont, hittan, bibliaismeret: 30 pont)

eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

Magyar (nyelvi-kommunikációs) tagozat (05)

- általános iskolai 4., 5. év végi és 6. első félévi eredmények (magyar nyelv,

magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) jegyeinek összege:

70 pont

- egységes központi matematika írásbeli eredménye:

50 pont

- egységes központi magyar írásbeli eredménye háromszoros szorzóval:

150 pont

- a szóbeli meghallgatás (magyar nyelv és irodalom: 50 pont,

hittan, bibliaismeret: 30 pont) eredménye:

80 pont

Összes elérhető pontszám

350 pont

 

 

Értesítés a vizsga eredményéről:

Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola épületében –az igazgatói hirdetőn– tesszük közzé. Minden jelentkező értesítést kap vizsgaeredményéről. Határozatunkat a felvételi eljárás általános szabályainak megfelelően postázzuk.

 

 

Határidők, fontos dátumok

 

négy évfolyamosok

Tanulói jelentkezési lap leadása a központi

írásbeli vizsgára: 2014. december 9., Baár–Madas

Bemutatkozó lap, lelkészi ajánlás leadása: 2014. december 9., Baár–Madas

Központi írásbeli felvételi vizsga: 2015. január 17., 10.00 óra, Baár–Madas

Jelentkezési lap benyújtása: 2015. február 13., saját iskola

Tanulói adatlap elküldése: 2015. február 13., 9001 Győr, Pf. 694.

Szóbeli felvételi vizsga: 2015. február 23.–27. között, Baár–Madas

 

hat évfolyamosok

Tanulói jelentkezési lap leadása a központi

írásbeli vizsgára: 2014. december 9., Baár–Madas

Bemutatkozó lap, lelkészi ajánlás leadása: 2014. december 9., Baár–Madas

Központi írásbeli felvételi vizsga: 2015. január 17., 10.00 óra, Baár–Madas

Jelentkezési lap benyújtása: 2015. február 13., saját iskola vagy Baár–Madas

Tanulói adatlap elküldése: 2015. február 13., 9001 Győr, Pf. 694.

Szóbeli felvételi vizsga: 2015. február 17. és 20. között, Baár–Madas