AZ ÍRNI-OLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJA

Kakasy Éva: Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja

1965. szeptember 8-án az UNESCO által Teheránba összehívott világkongresszus úgy döntött, hogy e napot AZ ÍRNI-OLVASNI TUDÁS NEMZETKÖZI NAPJÁnak nyilvánítja. Ez a nap ráirányítja a figyelmet az írástudatlanság problémájára. A világon még mindig egy milliárd írástudatlan felnőtt él, ezek kétharmada nő. Minden évben ezen a napon az UNESCO díjjal jutalmazza azokat, akik a legleleményesebben és legösztönzőbben harcolnak az írástudatlanság ellen.

Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség

 

 

Fofrás: http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/az_irniolvasni_tudas_nemzetkozi_napja

Mára szánt program mindenkinek